Quatre píndoles de castellà

pills-series-1-1491777

Últimament a l’APTIC la formació arriba en píndoles! Per als pròxims mesos hem organitzat quatre tallers breus, a càrrec de l’experta Pilar Comín, sobre alguns aspectes del castellà que solen generar incorreccions o vacil·lació. No te’ls perdis!

La inscripció al conjunt de quatre tallers té un 15 % de descompte. També us podeu apuntar a alguna de les sessions per separat.

 

 

Vegeu-ne totes les sessions (18.00 – 20.30 h):

Píndola 1: Ja m’he tornat a fer un embolic amb els pronoms (7 de març del 2018)

Píndola 2: Qui diu què i quan (11 d’abril del 2018)

Píndola 3: Evitant és gerundi; i utilitzant-lo, també  (Postposada. Nova data: 2 de maig del 2018)

Píndola 4: Atura’t, pensa-hi, continua (6 de juny del 2018)

PREUS:

Conjunt de píndoles 1, 2, 3 i 4:

Socis/òcies de l’APTIC i estudiants de grau: 85 €
Socis/òcies d’alguna de les associacions de la xarxa Vértice: 106,25 €
No socis/òcies: 144,50 €

La data límit d’inscripció i pagament per al paquet de quatre píndoles o únicament per a la primera sessió és el 5 de març del 2018.

Píndola individual:
Socis/òcies de l’APTIC i estudiants de grau: 25 €
Socis/òcies d’alguna de les associacions de la xarxa Vértice: 31,25 €
No socis/òcies: 42,50 €

Aprofita aquesta oferta! I recorda que, si tens cap dubte, pots posar-te en contacte amb la Secretaria de l’APTIC.

 

Deixa un comentari

Cuatro píldoras de español

pills-series-1-1491777

¡Últimamente en APTIC la formación llega en píldoras! Para los próximos meses hemos organizado cuatro talleres breves, a cargo de la experta Pilar Comín, sobre asuntos del español que suelen generar incorrecciones o vacilación. ¡No te los pierdas!

La inscripción al conjunto de cuatro talleres tiene un descuento del 15 %. También es posible apuntarse a alguna de las sesiones por separado.

 

Consulta todas las sesiones (18.00 – 20.30 h):

Píldora 1: Ya me he vuelto a liar con los pronombres (7 de marzo de 2018)

Píldora 2: Quién dice qué y cuándo (11 de abril de 2018)

Píldora 3: Evitando es gerundio; y usándolo, también (Pospuesta. Nueva fecha: 9 de mayo de 2018)

Píldora 4: Para, piensa, sigue (6 de junio de 2018)

PRECIOS:

Conjunto de píldoras 1, 2, 3 y 4:

Socios/as de APTIC y estudiantes de grado: 85 €
Socios/as de algunas de las asociaciones de la red Vértice: 106,25 €
No socios/as: 144,50 €

La fecha límite de inscripción y pago para el paquete de cuatro píldoras o solo de la primera sesión es el 5 de marzo de 2018.

Píldora individual:
Socios/as de APTIC y estudiantes de grado: 25 €
Socios/as de algunas de las asociaciones de la red Vértice: 31,25 €
No socios/as: 42,50 €

¡Aprovecha esta oferta! Y recuerda que, si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con la Secretaría de APTIC.

Deixa un comentari