OBJECTIUS DE L’APTIC

Representar els interessos dels professionals de la traducció i la interpretació.

Contribuir a la millora de les condicions laborals del col·lectiu i afavorir-ne el reconeixement social.

Facilitar la formació i el reciclatge continuats dels professionals.

Procurar que de l’activitat de l’associació se’n derivi un bé per a la societat i oferir recursos i activitats oberts al públic.

Fomentar l’associacionisme i promocionar la cultura.

HISTÒRIA DE L’APTIC

L’APTIC es va constituir oficialment l’1 de gener de 2009, arran de la fusió de les dues associacions generalistes de traductors i intèrprets de Catalunya: l’Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya (ATIC) i Traductors i Intèrprets Associats pro-Col·legi (TRIAC). L’ATIC va ser fundada el 1994 per un grup d’estudiants de traducció que volien fer front a la manca de legislació específica i d’organització del sector. TRIAC va néixer un any més tard amb l’objectiu principal de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets que permetés la regulació de l’exercici de la professió a Catalunya.

Durant deu anys totes dues associacions van funcionar separadament. El 2006, però, es va presentar la llei sobre l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que excloïa la possibilitat de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets. En aquell moment, els objectius de l’ATIC i TRIAC van passar a ser els mateixos i es va començar a gestar la futura fusió.

Actualment, l’APTIC compta amb més de vint anys d’experiència en la representació i defensa del col·lectiu de traductors i intèrprets, i en l’organització d’activitats de formació i promoció per als professionals dels sector. L’APTIC està formada per més de 650 associats.

JUNTA DE L’APTIC

Des del 10 de juny del 2022 la Junta de l’APTIC (junta@aptic.cat) està formada per les persones següents:

PRESIDENTA

GEMMA BRUNAT. Llicenciada en Filologia Catalana (UAB), té el Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística (UAB). Es dedica a la correcció i la traducció per a editorials, empreses, institucions i particulars. També ha treballat de professora (UAB, UIC i UPF), assessora lingüística en mitjans de comunicació i subtituladora de directes. És sòcia de l’APTIC des de l’any 2018. És membre de la Comissió CREA i de la Comissió de Promocions. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta Directiva. Considera que l’APTIC ofereix l’oportunitat de créixer professionalment i que és un bon espai per lluitar com a col·lectiu per millorar les condicions laborals del sector.

 

SECRETÀRIA

IRIS BAEZA. És llicenciada en Traducció i Interpretació (UAB) i va cursar el Màster en Traducció Audiovisual de l’ISTRAD, amb pràctiques en traducció audiovisual i editorial. Fa deu anys que es dedica a la traducció i la correcció de textos en l’àmbit de la localització, la transcreació i la traducció audiovisual, a més de coordinar equips, gestionar i elaborar glossaris i guies d’estil i de fer controls de qualitat. Després de viure uns anys al Regne Unit, es va establir a Barcelona. És sòcia de l’APTIC i membre de la Comissió 8M. Participar activament de la vida associativa li ofereix l’oportunitat de créixer tant en l’àmbit professional com en el personal i de lluitar pels drets del col·lectiu.


TRESORERA

NATALJA DUDEK. Venint d’experiències formatives i laborals molt diverses, entre les quals una llicenciatura en Filologia Romànica (Frankfurt/M), i després de viure molts anys a diferents llocs d’Espanya, finalment va decidir estudiar traducció a AKAD (Alemanya), amb certificat de traducció del Govern alemany. Es dedica a la traducció en els àmbits de la gastronomia, el turisme, el màrqueting, la literatura i els textos tècnics. Va tenir clar des del principi que associar-se activament és una molt bona oportunitat d’intercanviar experiències, formar-se i construir una xarxa col·laborativa. De tornada a Espanya s’associa a ASETRAD, però l’any 2018 decideix canviar a l’APTIC perquè hi trobava a faltar el contacte amb companys. És membre de les comissions de Fiscalitat i Activitats. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta.

 

VOCAL

EVA ROSELL. És llicenciada en Traducció i Interpretació i va cursar el Màster Oficial en Traducció i Mediació Intercultural (UAB). També té el Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (UAB) i es dedica a la traducció, la correcció i la subtitulació. És sòcia de l’APTIC des del 2013. Després de passar per la Comissió d’Activitats, actualment forma part de la Comissió 8M i la Comissió de Comunicació. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta per poder seguir coneixent companys de professió i per l’enriquiment, tant professional com personal, que troba en el treball col·lectiu dins de l’associacionisme.

 

COMISSIONS DE TREBALL

Comissió 8 de Març

comissio_8m@aptic.cat

La Comissió 8 de Març és un grup de treball que neix per explorar les opcions que les professionals del sector tenen per fer front a problemàtiques relacionades amb l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe dins de l’àmbit laboral que els és propi. Aquest grup motor pretén crear i oferir eines en forma de cicles d’activitats, xerrades, grups de suport mutu, protocols contra l’assetjament i altres materials.

Membres:
Iris Baeza, Jolita Blyzyte, Maria Coll, Eva Rosell, Neus Sanchis i Secretaria de l’APTIC.

Comissió d’Activitats

activitats@aptic.cat

S’encarrega d’organitzar les xerrades, els cursos i altres activitats que ofereix l’APTIC.

Membres:
Neus Costa, Natalja Dudek, Alba Gómez, Candela Navia, Elena Ordeig, Guillem Quílez, Anna Rosich, Irene Vílchez, Ksenia Yakovleva.

Comissió d’Admissions

admissions@aptic.cat

S’encarrega d’estudiar els casos d’admissions de socis nous que no compleixen estrictament els requisits d’admissions.

Membres:
Damien Digonnet, Lucie Pacho, Elias Rivas.

Comissió de Comunicació

comunicacio@aptic.cat

S’encarrega de representar l’APTIC als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a altres entitats.

Membres:
Elvira Arderius, Iris Baeza, Aïda Cullell, Etna Martí, Marc Miranda, Eva Rosell.

Comissió CREA

Una nova comissió, articulada arran de la iniciativa de diversos socis que volien col·laborar més estretament amb l’associació. 

Vol ser el viver d’idees d’una associació sempre en constant transformació, per continuar innovant i oferir millors serveis a les sòcies i els socis, així com a tota la professió en general.

Membres:
Carolina Bordonado, Gemma Brunat, Natalja Dudek, Lucie Pacho, Elías Rivas, Eva Rosell i Inca Vallès, a banda de tots els components de la Junta.

Comissió Editorial

editorial@aptic.cat

S’encarrega de dinamitzar la presència de l’APTIC en activitats vinculades amb el sector editorial.

Membres:
Palmira Feixas, David Fernández, Joaquín Fernández-Valdés, Maia Figueroa, Carlos Mayor, Gemma Rovira, Anna-Lluïsa Subirà, Irene Vílchez.

Comissió d’Exteriors

exteriors@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb altres organismes i representa APTIC a la xarxa Vértice, que integra diferents associacions de traductors, intèrprets i correctors amb presència a l’Estat espanyol.

Membres:
Maya Busqué.

Comissió de Fiscalitat

fiscalitat@aptic.cat

S’encarrega de recopilar els dubtes fiscals més recurrents per posteriorment publicar-los en un apartat de preguntes més freqüents sobre fiscalitat al web de l’APTIC.

Membres:
Natalja Dudek.

Comissió FIT

 fit@aptic.catjunta@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb la FIT, Federació Internacional de la Traducció. 

Membres:
Marta Morros.

Comissió de Promocions

promocions@aptic.cat

S’encarrega de buscar promocions amb universitats, institucions i empreses per als socis de l’APTIC.

Membres:
Gemma Brunat, Secretaria de l’APTIC.

Comissió TERMCAT

comissiotermcat@aptic.cat

Enllaç amb el TERMCAT.

Membres:
Marta Breu, Maria Rossich, Elisa Serra, Inca Vallès.

Comissió de Traducció

web@aptic.cat

S’encarrega de les traduccions i correccions dels articles i altres textos que es publiquen al web.

Membres:
Vicky Alins, Elvira Arderius, Simon Berrill, Maria Causadías, Juan Isidoro Ciruelos Huarte, Adolf Fuertes, Tamara García, Mike Holt, José Ángel Hombrados, Guillem Quílez, Iris Osorio, Esther Saborido.

Comissió d’Universitats

universitats@aptic.cat

Apropar el món de la traducció als estudiants de les Facultats de Traducció i Interpretació mitjançant xerrades gratuïtes i el programa mentor de pràctiques universitàries.

Membres:
Gemma Brunat, Mari Carmen Espín, Marc Miranda, Irene Vílchez, Damien Zalio.