OBJECTIUS DE L’APTIC

Representar els interessos dels professionals de la traducció i la interpretació.

Contribuir a la millora de les condicions laborals del col·lectiu i afavorir-ne el reconeixement social.

Facilitar la formació i el reciclatge continuats dels professionals.

Procurar que de l’activitat de l’associació se’n derivi un bé per a la societat i oferir recursos i activitats oberts al públic.

Fomentar l’associacionisme i promocionar la cultura.

HISTÒRIA DE L’APTIC

L’APTIC es va constituir oficialment l’1 de gener de 2009, arran de la fusió de les dues associacions generalistes de traductors i intèrprets de Catalunya: l’Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya (ATIC) i Traductors i Intèrprets Associats pro-Col·legi (TRIAC). L’ATIC va ser fundada el 1994 per un grup d’estudiants de traducció que volien fer front a la manca de legislació específica i d’organització del sector. TRIAC va néixer un any més tard amb l’objectiu principal de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets que permetés la regulació de l’exercici de la professió a Catalunya.

Durant deu anys totes dues associacions van funcionar separadament. El 2006, però, es va presentar la llei sobre l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que excloïa la possibilitat de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets. En aquell moment, els objectius de l’ATIC i TRIAC van passar a ser els mateixos i es va començar a gestar la futura fusió.

Actualment, l’APTIC compta amb més de vint anys d’experiència en la representació i defensa del col·lectiu de traductors i intèrprets, i en l’organització d’activitats de formació i promoció per als professionals dels sector. L’APTIC està formada per més de 650 associats.

JUNTA DE L’APTIC

Des del 10 de juny del 2022 la Junta de l’APTIC (junta@aptic.cat) està formada per les persones següents:

PRESIDENTA

GEMMA BRUNAT. Llicenciada en Filologia Catalana (UAB), té el Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística (UAB). Es dedica a la correcció i la traducció per a editorials, empreses, institucions i particulars. També ha treballat de professora (UAB, UIC i UPF), assessora lingüística en mitjans de comunicació i subtituladora de directes. És sòcia de l’APTIC des de l’any 2018. És membre de la Comissió CREA i de la Comissió de Promocions. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta Directiva. Considera que l’APTIC ofereix l’oportunitat de créixer professionalment i que és un bon espai per lluitar com a col·lectiu per millorar les condicions laborals del sector.

 

SECRETÀRIA

IRIS BAEZA. És llicenciada en Traducció i Interpretació (UAB) i va cursar el Màster en Traducció Audiovisual de l’ISTRAD, amb pràctiques en traducció audiovisual i editorial. Fa deu anys que es dedica a la traducció i la correcció de textos en l’àmbit de la localització, la transcreació i la traducció audiovisual, a més de coordinar equips, gestionar i elaborar glossaris i guies d’estil i de fer controls de qualitat. Després de viure uns anys al Regne Unit, es va establir a Barcelona. És sòcia de l’APTIC i membre de la Comissió 8M. Participar activament de la vida associativa li ofereix l’oportunitat de créixer tant en l’àmbit professional com en el personal i de lluitar pels drets del col·lectiu.


TRESORERA

NATALJA DUDEK. Venint d’experiències formatives i laborals molt diverses, entre les quals una llicenciatura en Filologia Romànica (Frankfurt/M), i després de viure molts anys a diferents llocs d’Espanya, finalment va decidir estudiar traducció a AKAD (Alemanya), amb certificat de traducció del Govern alemany. Es dedica a la traducció en els àmbits de la gastronomia, el turisme, el màrqueting, la literatura i els textos tècnics. Va tenir clar des del principi que associar-se activament és una molt bona oportunitat d’intercanviar experiències, formar-se i construir una xarxa col·laborativa. De tornada a Espanya s’associa a ASETRAD, però l’any 2018 decideix canviar a l’APTIC perquè hi trobava a faltar el contacte amb companys. És membre de les comissions de Fiscalitat i Activitats. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta.

 

VOCAL

EVA ROSELL. És llicenciada en Traducció i Interpretació i va cursar el Màster Oficial en Traducció i Mediació Intercultural (UAB). També té el Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (UAB) i es dedica a la traducció, la correcció i la subtitulació. És sòcia de l’APTIC des del 2013. Després de passar per la Comissió d’Activitats, actualment forma part de la Comissió 8M i la Comissió de Comunicació. Al desembre de 2020 va entrar a la Junta per poder seguir coneixent companys de professió i per l’enriquiment, tant professional com personal, que troba en el treball col·lectiu dins de l’associacionisme.

 

COMISSIONS DE TREBALL

Comissió 8 de Març

comissio_8m@aptic.cat

S’encarrega d’explorar les opcions que les professionals del sector tenen per fer front a problemàtiques relacionades amb l’assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere dins de l’àmbit laboral que els és propi. Aquest grup motor pretén crear i oferir eines en forma de cicles d’activitats, xerrades, grups de suport mutu, protocols contra l’assetjament i altres materials.

Membres:
Iris Baeza, Jolita Blyzyte, Maria Coll, Eva Rosell, Neus Sanchis, Irene Vílchez i Secretaria de l’APTIC.

Comissió d’Activitats

activitats@aptic.cat

S’encarrega d’organitzar les xerrades, els cursos i altres activitats que ofereix l’APTIC.

Membres:
Neus Costa, Natalja Dudek, Alba Gómez, Candela Navia, Elena Ordeig, Anna Rosich, Irene Vílchez, Ksenia Yakovleva.

Comissió d’Admissions

admissions@aptic.cat

S’encarrega d’estudiar els casos d’admissions de socis nous que no compleixen estrictament els requisits d’admissions.

Membres:
Damien Digonnet, Lucie Pacho, Elias Rivas.

Comissió de Comunicació

comunicacio@aptic.cat

S’encarrega de representar l’APTIC als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a altres entitats.

Membres:
Elvira Arderius, Iris Baeza, Aïda Cullell, Etna Martí, Marc Miranda, Susanna Pujol Clivillé, Eva Rosell.

Comissió Editorial

editorial@aptic.cat

S’encarrega de dinamitzar la presència de l’APTIC en activitats vinculades amb el sector editorial.

Membres:
Alícia Astorza, Joaquín Fernández-Valdés, Ariadna Pous, Òscar Pozuelo, Gemma Rovira, Miquel Sorribas, Anna-Lluïsa Subirà, Irene Vílchez.

Comissió d’Exteriors

exteriors@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb altres organismes i representa APTIC a la xarxa Vértice, que integra diferents associacions de traductors, intèrprets i correctors amb presència a l’Estat espanyol.

Membres:
Maya Busqué.

Comissió de Fiscalitat

fiscalitat@aptic.cat

S’encarrega de recopilar els dubtes fiscals més recurrents per posteriorment publicar-los en un apartat de preguntes més freqüents sobre fiscalitat al web de l’APTIC.

Membres:
Natalja Dudek, Anette Hilgendag, Asun Renau, Cvijan Tomasevic.

Comissió FIT

 fit@aptic.catjunta@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb la FIT, Federació Internacional de la Traducció. 

Membres:
Marta Morros.

Comissió de Prevenció de Males Pràctiques

 prevenciomalespractiques@aptic.cat

S’encarrega de vetllar pel compliment dels principis ètics de les nostres professions respectives i defensar els interessos dels professionals de la traducció, la interpretació i la correcció. Aquest grup pretén crear i oferir eines per a entendre millor les qüestions relacionades amb les tarifes, la negociació, la intel·ligència artificial, entre d’altres temes.

Membres:
Stefania Ciminelli, Berta Creus, Damien Digonnet, Helena Lamuela i Inca Vallès.

Comissió de Promocions

promocions@aptic.cat

S’encarrega de buscar promocions amb universitats, institucions i empreses per als socis de l’APTIC.

Membres:
Gemma Brunat, Secretaria de l’APTIC.

Comissió TERMCAT

comissiotermcat@aptic.cat

Enllaç amb el TERMCAT.

Membres:
Marta Breu, Gemma Brunat, Òscar Pozuelo, Elisa Serra, Inca Vallès.

Comissió de Traducció

web@aptic.cat

S’encarrega de les traduccions i correccions dels articles i altres textos que es publiquen al web.

Membres:
Elvira Arderius, Simon Berrill, Maria Causadías, Pilar Ciriquian, Bethan Cunningham, Adolf Fuertes, Mike Holt, José Ángel Hombrados, Joana Morales, 
Òscar Pozuelo, Guillem Quílez, Julia Salas, Llorenç Serrahima.

Comissió d’Universitats

universitats@aptic.cat

S’encarrega d’apropar el món de la traducció als estudiants de les Facultats de Traducció i Interpretació mitjançant xerrades gratuïtes i el programa mentor de pràctiques universitàries.

Membres:
Gemma Brunat, Mari Carmen Espín, Marc Miranda, Irene Vílchez, Damien Zalio.