OBJECTIUS DE L'APTIC

 Representar els interessos dels professionals de la traducció i la interpretació.

 Contribuir a la millora de les condicions laborals del col·lectiu i afavorir-ne el reconeixement social.

 Facilitar la formació i el reciclatge continuats dels professionals.

Procurar que de l’activitat de l’associació se’n derivi un bé per a la societat i oferir recursos i activitats oberts al públic.

 Fomentar l’associacionisme i promocionar la cultura.

HISTÒRIA DE L'APTIC

L’APTIC es va constituir oficialment l’1 de gener de 2009, arran de la fusió de les dues associacions generalistes de traductors i intèrprets de Catalunya: l’Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya (ATIC) i Traductors i Intèrprets Associats pro-Col·legi (TRIAC). L’ATIC va ser fundada el 1994 per un grup d’estudiants de traducció que volien fer front a la manca de legislació específica i d’organització del sector. TRIAC va néixer un any més tard amb l’objectiu principal de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets que permetés la regulació de l’exercici de la professió a Catalunya.

Durant deu anys totes dues associacions van funcionar separadament. El 2006, però, es va presentar la llei sobre l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que excloïa la possibilitat de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets. En aquell moment, els objectius de l’ATIC i TRIAC van passar a ser els mateixos i es va començar a gestar la futura fusió.

Actualment, l’APTIC compta amb més de vint anys d’experiència en la representació i defensa del col·lectiu de traductors i intèrprets, i en l’organització d’activitats de formació i promoció per als professionals dels sector. L’APTIC està formada per més de 650 associats.

JUNTA DE L’APTIC

Des de l’11 de desembre de 2020 la Junta de l’APTIC (junta@aptic.cat) està formada per les persones següents:

PRESIDENT
Carlos Mayor

VICEPRESIDENTA
Angelica Maria Ripa

SECRETÀRIA
Gemma Rovira

TRESORERA
Asun Renau

VOCALS
Carolina Bordonado, Gemma Brunat, Natalja Dudek, Joaquín Fernández-Valdés, Lucie Pacho, Eva Rosell, Inca Vallès.

Junta 2018-2019

D’esquerra a dreta: (1) Gemma Rovira, Carlos Mayor, Miguel Sánchez, Montserrat Sardà, Christian Olalla, (2) Angelica Maria Ripa, Asun Renau, Joaquín Fernández-Valdés, Carmen Villalba.

COMISSIONS DE TREBALL

Comissió 8 de Març

comissio_8m@aptic.cat

La Comissió 8 de Març és un grup de treball que neix per explorar les opcions que les professionals del sector tenen per fer front a problemàtiques relacionades amb l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe dins de l’àmbit laboral que els és propi. Aquest grup motor pretén crear i oferir eines en forma de cicles d’activitats, xerrades, grups de suport mutu, protocols contra l’assetjament i altres materials.

Membres:
Iris Baeza, Jolita Blyzyte, Maria Coll, Eva Rosell, Neus Sanchis i Secretaria de l’APTIC.

Comissió d’Activitats

activitats@aptic.cat

S’encarrega d’organitzar les xerrades, els cursos i altres activitats que ofereix l’APTIC.

Membres:
Natalja Dudek, Paula Meiss, Asun Renau, Anna Rosich.

Comissió d’Admissions

admissions@aptic.cat

S’encarrega d’estudiar els casos d’admissions de socis nous que no compleixen estrictament els requisits d’admissions.

Membres:
Angelica Maria Ripa, Elias Rivas.

Comissió de Comunicació

comunicacio@aptic.cat

S’encarrega de representar l’APTIC als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a altres entitats.

Membres:
Eva Rosell.

Comissió CREA

Una nova comissió, articulada arran de la iniciativa de diversos socis que volien col·laborar més estretament amb l’associació. 

Vol ser el viver d’idees d’una associació sempre en constant transformació, per continuar innovant i oferir millors serveis a les sòcies i els socis, així com a tota la professió en general.

Membres:
Carolina Bordonado, Gemma Brunat, Natalja Dudek, Lucie Pacho, Elías Rivas, Eva Rosell i Inca Vallès, a banda de tots els components de la Junta.

Comissió Editorial

editorial@aptic.cat

S’encarrega de dinamitzar la presència de l’APTIC en activitats vinculades amb el sector editorial.

Membres:
Palmira Feixas, David Fernández, Joaquín Fernández-Valdés, Maia Figueroa, Carlos Mayor, Gemma Rovira, Anna-Lluïsa Subirà.

Comissió d'Exteriors

exteriors@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb altres organismes i representa APTIC a la xarxa Vértice, que integra diferents associacions de traductors, intèrprets i correctors amb presència a l’Estat espanyol.

Membres:
Maya Busqué, Paola Tormo.

Comissió de Fiscalitat

fiscalitat@aptic.cat

S’encarrega de recopilar els dubtes fiscals més recurrents per posteriorment publicar-los en un apartat de preguntes més freqüents sobre fiscalitat al web de l’APTIC.

Membres:
Nuria Caminero, Natalja Dudek, Angelica Maria Ripa.

Comissió FIT

junta@aptic.cat

S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb la FIT, Federació Internacional de la Traducció. 

Membres:
Marta Morros, Paola Tormo.

Comissió de Promocions

promocions@aptic.cat

S’encarrega de buscar promocions amb universitats, institucions i empreses per als socis de l’APTIC.

Membres:
Gemma Brunat, Secretaria de l’APTIC.

Comissió de Traducció

web@aptic.cat

S’encarrega de les traduccions i correccions dels articles i altres textos que es publiquen al web.

Membres:
Vicky Alins, Elvira Arderius, Simon Berrill, Maria Causadías, Juan Isidoro Ciruelos Huarte, Adolf Fuertes, Tamara García, Mike Holt, José Ángel Hombrados, Iris Osorio.

Comissió d’Universitats

universitats@aptic.cat

Apropar el món de la traducció als estudiants de les Facultats de Traducció i Interpretació mitjançant xerrades gratuïtes i el programa mentor de pràctiques universitàries.

Membres:
Noemi Funakawa, Marta Morros, Christian Olalla, Asun Renau, Elena Shlyapnikova, Damien Zalio.