QUI SOM

L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) és una associació independent i sense ànim de lucre. Està oberta a tots els professionals del sector amb formació acadèmica o experiència professional acreditada.


OBJECTIUS DE L’APTIC

Representar els interessos dels professionals de la traducció i la interpretació.

Contribuir a la millora de les condicions laborals del col·lectiu i afavorir-ne el reconeixement social.

Facilitar la formació i el reciclatge continuats dels professionals.

Procurar que de l’activitat de l’associació se’n derivi un bé per a la societat i oferir recursos i activitats oberts al públic.

Fomentar l’associacionisme i promocionar la cultura.


HISTÒRIA DE L’APTIC

L’APTIC es va constituir oficialment l’1 de gener de 2009, arran de la fusió de les dues associacions generalistes de traductors i intèrprets de Catalunya: l’Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya (ATIC) i Traductors i Intèrprets Associats pro-Col·legi (TRIAC). L’ATIC va ser fundada el 1994 per un grup d’estudiants de traducció que volien fer front a la manca de legislació específica i d’organització del sector. TRIAC va néixer un any més tard amb l’objectiu principal de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets que permetés la regulació de l’exercici de la professió a Catalunya.

Durant deu anys totes dues associacions van funcionar separadament. El 2006, però, es va presentar la llei sobre l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que excloïa la possibilitat de crear un col·legi oficial de traductors i intèrprets. En aquell moment, els objectius de l’ATIC i TRIAC van passar a ser els mateixos i es va començar a gestar la futura fusió.

Actualment, l’APTIC compta amb més de vint anys d’experiència en la representació i defensa del col·lectiu de traductors i intèrprets, i en l’organització d’activitats de formació i promoció per als professionals dels sector. L’APTIC està formada per més de 650 associats.


JUNTA DE L’APTIC

Des del 9 de juny de 2018 la Junta de l’APTIC (junta@aptic.cat) està formada per les persones següents:

PRESIDENT
Carlos Mayor

VICEPRESIDENTA
Montserrat Sardà

SECRETÀRIA
Gemma Rovira

TRESORER
Christian Olalla

VOCALS
Joaquín Fernández-Valdés, Asun Renau,
Angelica Maria Ripa, Miguel Sánchez, Carmen Villalba

Junta 2018-2019

D’esquerra a dreta: (1) Gemma Rovira, Carlos Mayor, Miguel Sánchez, Montserrat Sardà, Christian Olalla, (2) Angelica Maria Ripa, Asun Renau, Joaquín Fernández-Valdés, Carmen Villalba.


COMISSIONS DE TREBALL

Comissió d’Activitats

activitats@aptic.cat
S’encarrega d’organitzar les xerrades, els cursos i altres activitats que ofereix l’APTIC.

Membres:
Aida Aragon, Maya Busqué, Maria Coll, Paula Meiss, Anna Navarro, Aisha Prigann, Asun Renau, Eva Rosell, Paola Tormo, Carmen Villalba, Can Yuce.

Comissió d’Admissions

admissions@aptic.cat
S’encarrega d’estudiar els casos d’admissions de socis nous que no compleixen estrictament els requisits d’admissions.

Membres:
Miguel Jelelaty, Angelica Maria Ripa, Elias Rivas.

Comissió de Comunicació

comunicacio@aptic.cat
S’encarrega de representar l’APTIC als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a altres entitats.

Membres:
Lluís Cavallé, Hèctor Cesena, Maria Luna, Cristina Riera, Angelica Maria Ripa, Montserrat Sardà.

Comissió Editorial

editorial@aptic.cat
S’encarrega de dinamitzar la presència de l’APTIC en activitats vinculades amb el sector editorial.

Membres:
Palmira Feixas, David Fernández, Joaquín Fernández-Valdés, Maia Figueroa, Carlos Mayor, Gemma Rovira, Anna-Lluïsa Subirà.

Comissió d’Exteriors

exteriors@aptic.cat
S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb altres organismes i representa l’APTIC dins de la Xarxa Vértice, que integra tot un seguit d’associacions de traductors, intèrprets i correctors amb presència a l’Estat espanyol.

Membres:
Maya Busqué, Paola Tormo.

Comissió de Fiscalitat

fiscalitat@aptic.cat
S’encarrega de recopilar els dubtes fiscals més recurrents per posteriorment publicar-los en un apartat de preguntes més freqüents sobre fiscalitat al web de l’APTIC.

Membres:
Nuria Caminero, Angelica Maria Ripa.

Comissió FIT

junta@aptic.cat
S’encarrega de potenciar i coordinar les relacions de l’Associació amb la FIT, Federació Internacional de la Traducció.

Membres:
Marta Morros, Paola Tormo.

Comissió de Promocions

promocions@aptic.cat
S’encarrega de buscar promocions amb universitats, institucions i empreses per als socis de l’APTIC.

Membres:
Actualment a càrrec de la Secretaria de l’APTIC.

Comissió de Subvencions

secretaria@aptic.cat
S’encarrega de redactar els projectes per a sol·licitar subvencions per a l’associació.

Membres:
Actualment a càrrec de la Junta de l’APTIC.

Comissió TERMCAT

secretaria@aptic.cat
Enllaç amb el TERMCAT.

Membres:
Marc Barrobés, Maya Busqué, Elisa Serra, Inca Vallès.

Comissió de Traducció

web@aptic.cat
S’encarrega de les traduccions i correccions dels articles i altres textos que es publiquen al web.

Membres:
Pol Aixàs, Vicky Alins, Elvira Arderius, Marc Barrobés, Simon Berrill, Florencia Bonseñor, Sílvia Calatayud, Nuria Caminero, Maria Causadías, Eva Dallo, Alba Duch, Sara Duran, Adolf Fuertes, Tamara García, José Ángel Hombrados, Rob Lunn, Iris Osorio, Judith Rodríguez, Noelia Sanabria, Iolanda Serrabassa.

Comissió d’Universitats

universitats@aptic.cat
Apropar el món de la traducció als estudiants de les Facultats de Traducció i Interpretació mitjançant xerrades gratuïtes i el programa mentor de pràctiques universitàries.

Membres:
Noemi Funakawa, Marta Morros, Christian Olalla, Asun Renau, Damien Zalio.