AVANTATGES DE SER SOCI DE L'APTIC

ico-cursos

Cursos i tallers

Preu reduït als cursos de l’Associació.

ico-trobades

Activitats gratuïtes

Reunions, xerrades i trobades amb altres professionals.

ico-llistes-distribucio

Llista de distribució

Exclusiva per a socis: ofertes de feina, informació i consultes.

ico-borsa-treball

Borsa de treball

on rebem ofertes de clients directes, d’empreses de traducció i dels mateixos associats.

ico-espai-personal

Espai personalitzat

per a cada soci al web de l’associació per donar-se a conèixer i oferir els seus serveis.

ico-llibres

Llibres

Descomptes en llibres i diccionaris.

ico-assegurança

Assegurances

Preu molt especial en l’assegurança de responsabilitat civil.

ico-gestoria

Gestoria

Una consulta gratuïta al mes i altres descomptes.

ico-formacio

Educació i formació

Descomptes a universitats, altres associacions i empreses de formació.

ico-legal

Temes legals

Descomptes en asessoria legal.

ico-informatica

Informàtica

Descomptes en assistència tècnica i en creació i manteniment de pàgines web.

ico-salut

Salut

Descomptes amb professionals de la salut.

REQUISITS

 • Tenir una diplomatura o una llicenciatura de traducció i interpretació.
 • Ser estudiant de segon cicle d’una facultat de traducció i interpretació.
 • Ser estudiant o tenir un diploma de postgrau, doctorat o màster en traducció o interpretació.
 • Tenir experiència en l’ensenyament de la traducció en l’àmbit universitari.
 • Tenir un nomenament o certificat de traductor o intèrpret jurat.
 • Haver publicat com a mínim la traducció de dues obres.
 • Haver estat guardonat amb un premi de traducció autonòmic, nacional o internacional, públic o privat.
 • Acreditar una experiència professional provada i continuada en l’àmbit de la traducció o la interpretació superior als dos anys.

En cas de dubte, o en situacions que no corresponguin exactament a les que s’acaben d’esmentar, la Comissió d’Admissions estudiarà les sol·licituds i prendrà la decisió corresponent.

QUOTES

 • L’import de la quota anual és de 100 €, que es cobrarà en un sol termini al febrer. Els estudiants* tenen una quota anual de 50 € que hauran de satisfer en un pagament únic.
 • Per donar-se d’alta cal abonar també 20 € per despeses de gestió.
* Aquesta quota només s’aplica als estudiants de Traducció i Interpretació que estiguin cursant els estudis com a primera carrera. Cal acreditar la condició d’estudiant anualment i que no s’està duent a terme cap activitat professional.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

 • Per demanar-ne la inscripció, descarregueu aquest formulari, ompliu-lo amb les vostres dades, signeu-lo (manualment o digital) i envieu-lo telemàticament (per correu electrònic) a la Secretaria de l’APTIC, juntament amb una còpia de la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Fotocòpia del document que acrediti la vostra titulació o experiència