Els intèrprets al Parlament de Catalunya

Els membres de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) sovint observem determinats comentaris als mitjans que denoten un clar desconeixement de la nostra feina. En el cas més recent, sobre els intèrprets al Parlament de Catalunya, s’han fet moltes argumentacions a partir d’afirmacions sobre la professió poc documentades. A tall d’exemple, s’al·ludeix de forma errònia a la contractació de dos intèrprets: un per traduir del castellà al català i un altre per fer la combinació inversa. Així, ens ha semblat escaient fer alguns aclariments per tal que qui vulgui formar-se’n una opinió, disposi d’informació veraç.

Generalment, els intèrprets de conferència treballen en equip i fan torns per traduir cap a llengües que dominen. Llevat de quan es tracta d’organitzacions internacionals, la tendència majoritària en tots els àmbits és que els intèrprets tradueixin d’una llengua A a una llengua B, i viceversa. Aleshores, quin sentit té que hi hagi dos intèrprets? L’acte de la interpretació (traducció oral que es fa alhora que l’orador pronuncia el seu discurs), a més de requerir un nivell de concentració molt alt, precisa també de l’ús simultani de competències cognitives diferents. A causa de la intensitat de la tasca que duen a terme, la presència de dos professionals que fan torns a la cabina d’interpretació és necessària quan la durada del servei excedeix l’hora i mitja.

Hi ha ocasions en què els mitjans també fan referència al cost dels serveis. La interpretació de conferències requereix la intervenció d’un equip humà i l’ús de recursos tècnics. La recepció i la transmissió del so entre els oradors, els intèrprets i l’audiència es fan mitjançant equips que no sempre estan integrats en la infraestructura de la sala i que controla un o més tècnics de so. El cost dels serveis inclou, per tant, la remuneració de diferents professionals i, de vegades, l’ús del material.

Si algú vol més aclariments sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb la nostra professió, APTIC (www.aptic.cat) sempre estarà a la disposició dels mitjans i de qualsevol persona, com també ho estan les diverses associacions de traductors i intèrprets.

La Junta d’APTIC