Traducció literària per a traductors

Informació pràctica:
Data: 19 i 20 d’abril de 2013
Horari: Divendres 19, de 16 h a 20 h
          Dissabte 20, de 10 h a 14h
Lloc: seu de l’APTIC
Idioma del curs:castellà
El curs es realitzarà exclusivament de forma presencial (NO s’emetrà en streaming).

Nombre de places: 25

Preu:
Socis de l'APTIC: 80 €
Socis d'alguna de les associacions de la xarxa Vértice*: 108 €
No socis: 148 €

Data límit d'inscripció i pagament: 12 d’abril

Introducció

Ets traductor però vols conèixer més a fons el món de la traducció editorial? En aquest curs, tant els que s’estrenen en l’ofici com els que ja tenen certa experiència trobaran resposta a les seves inquietuds. Combinarem la teoria amb la pràctica i aprofundirem en temes com els problemes propis de la traducció literària, les referències culturals, el registre i l’ambigüitat, la puntuació, els contractes de traducció, la relació amb l’editor, les tarifes, les liquidacions i el cobrament de drets.

Temari

1. El mercat editorial actual.

a)     Canvis recents
b)     Xifres i perspectives
c)     Edició en paper i edició digital

2. Què té la traducció literària que no tingui la resta?

a)     Diferències principals amb altres especialitzacions
b)     La competència literària del traductor i el bagatge cultural

3. Metodologia, dificultats principals i errors més habituals

a)     L’anàlisi prèvia de l’obra: lectures i documentació
b)     L’autor, l’època, els lectors
c)     La construcció dels personatges
d)     La puntuació dels diàlegs: normes i pràctica a classe
e)     L’ambigüitat
f)      Les marques de correcció
g)     El falsos amics i els amics de debò: exercici a classe

4. La relació amb l’editor

a)     El tracte amb els clients editorials: primers encàrrecs
b)     Els objectius del traductor professional davant l’editor
–     Oferir un producte de qualitat
–     Resoldre problemes en comptes de crear-ne
c)     Com lliurar la feina a l’editor
d)     Editors petits i grans: diferències principals per als traductors

5. Els contractes de traducció i els drets d’autor

a)     Què diu la Llei de la propietat intel·lectual? El traductor com a autor
b)     Models de contractes de traducció
c)     Es pot negociar? Què, com i quan?
d)     Quines tarifes s’apliquen al mercat editorial i segons quins sistemes de còmput?
e)     Les cessions a tercers
f)      Les liquidacions i el cobrament de drets: exemples pràctics
g)     Els llibres electrònics: és igual però no és el mateix
h)     CEDRO i la gestió de drets

 

6. El mercat laboral

a)     La visibilitat del traductor literari
b)     Vies d’entrada al món editorial per a un traductor literari: donar-se a conèixer
c)     Primers contactes amb els editors: on trobar-los i com abordar-los
d)     El currículum, la carta de presentació, les mostres de treball
e)     Es poden proposar llibres a les editorials?
f)      Sistematitzar la cerca de feina: utilització i aprofitament de l’Excel
g)     Quins treballs pot fer un traductor al sector editorial?

7. Trucs i consells

a)     Vies de documentació
b)     Negociació de pagaments
c)     Documentació
d)     Altres recomanacions

8. Cas pràctic

Com s’ha de reaccionar davant una proposta real de feina, què s’ha de preguntar, exigir, oferir: els alumnes reben una oferta per traduir un llibre i han de preparar a classe una resposta detallada per a l’editor i organitzar tota la feina fins al dia de l’últim lliurament.

Professor

Carlos Mayor va estudiar traducció (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992) i periodisme (Universitat Pompeu Fabra, 1994). Des de 1990 treballa com a traductor, activitat que ha complementat amb l’exercici del periodisme, la docència i l’edició. Actualment imparteix classes a Cálamo & Cran i al postgrau de traducció literària de l’idEC (Universitat Pompeu Fabra). Ha estat director adjunt de la revista Dos.Dos, ha col·laborat en diverses publicacions i ha editat una monografia de Henri Cartier-Bresson. Actualment forma part de l’equip de traductors Barcelona Kontext.

Està especialitzat en la traducció de literatura, història i crítica de l’art i llibres il·lustrats. Ha traduït autors com Tom Wolfe, Doris Lessing, Thomas Hardy, Vita Sackville-West, Saki, Emilio Salgari, Bruce Chatwin, John Steinbeck i Rudyard Kipling.

Inscripcions

Per preinscriure-us en aquest curs, cal emplenar aquest formulari, efectuar el pagament i enviar el justificant juntament amb el formulari a activitats@aptic.cat.

Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció (data de pagament). Un cop rebudes la preinscripció i el pagament, us confirmarem l’adjudicació de la plaça per correu electrònic.

Data límit d’inscripció i pagament: 12 d’abril

*La xarxa Vértice està formada per les associacions següents: AATI, ACE Traductores, ACEC, AGPTI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo i XARXATIV.

Deixa un comentari