El preu de les traduccions

«La traducció del manual d'una aspiradora la paguen tres vegades més bé que la traducció d'una obra de Conrad», entrevista a dos traductors, una d'elles la sòcia de l'APTIC Tina Vallès.