Dret processal civil per a traductors i intèrprets

Dades del curs
Data: 17 i 18 d’octubre de 2014
Horaris: divendres 17, de 14.30 a 20.00 h, i dissabte 18, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Lloc: Barcelona, seu de l’APTIC (C. Llull, 63-69, 2n 7a)
Durada: 14 hores
Idioma del curs:castellà

Assistència presencial
Nombre de places: 30

Assistència virtual en streaming
Nombre de places: 50
Aquest curs es podrà seguir en streaming, en directe, els dies de l’activitat.
No hi haurà reemissió d’aquesta activitat.

Preu (assistents presencials i virtuals)
Socis de l’APTIJ* i l’APTIC: 112 euros
Socis d’alguna de les associacions de la xarxa Vértice**: 140 euros
No socis: 182 euros

La data límit d’inscripció i pagament és el 5 d’octubre de 2014.

* Socis de l’APTIJ: per poder beneficiar-se d’aquesta reducció en la matrícula, la persona interessada ha d’estar al corrent de pagament de les quotes com a soci de l’APTIJ i tenir-hi una antiguitat superior als sis mesos. En cas contrari, la matrícula serà com la dels socis de Vértice.

** La xarxa Vértice està formada per les associacions següents: AATI, ACE Traductores, ACEC, AGPTI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo i XARXATIV.

Organitza

L’APTIJ és l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets Judicials i Jurats. Està inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior i és membre de l’European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA).

L’APTIC és l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. Té vint anys d’història i és membre observador de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT).

Totes dues associacions formen part de la xarxa Vértice i col·laboren per primer cop per portar a Barcelona aquest interessant curs sobre dret processal. Oferirem aquest curs de manera presencial a la seu de l’APTIC i disposarem del sistema de streaming perquè també el pugueu seguir virtualment en una plataforma interactiva i de qualitat.

Introducció

Per traduir i interpretar correctament no n’hi ha prou amb els coneixements lingüístics; el que marca la diferència són els coneixements temàtics. El mercat de la traducció i la interpretació creix, però exigeix que els traductors i intèrprets s’especialitzin cada vegada més si volen afrontar la feina amb garanties.

Per aquest motiu, i atès l’èxit aconseguit per les edicions anteriors del curs d’actualització jurídica, us presentem aquest curs destinat als traductors que vulguin entendre millor el funcionament del sistema processal civil espanyol, perquè puguin afrontar amb més desimboltura la seva feina amb textos de naturalesa jurídica o legal. A continuació, podeu consultar el programa més detalladament.

El curs tindrà una durada de 14 hores i s’hi podrà assistir de manera presencial o virtual, a través de streaming.

Objectius del curs

  • Contribuir al desenvolupament professional dels traductors i intèrprets jurats i dels traductors i intèrprets que exerceixen la seva tasca en entorns jurídics, judicials i policials.
  • Actualitzar coneixements sobre aspectes de dret civil i processal civil amb els quals s’han d’enfrontar sovint en l’exercici de les seves funcions. 

Temari

CONCEPTES GENERALS
A. La llei i les fonts de dret.
B. Classes i jerarquia de lleis.
C. La llei en el temps.
D. El dret civil: dret privat i comú. Dret supletori.

DRET MATERIAL CIVIL
A. L’autonomia de la voluntat.
B. Contractes. Conveni de Roma i interpretació de contractes. Figures atípiques i innominades.
C. Família. Divorcis i separacions.
D. Herències. Conceptes bàsics.

L’ORGANITZACIÓ JURISDICCIONAL CIVIL
Incidència del penal en el civil. L’anomenada vis atractiva de l’ordre civil.

EL PROCÉS CIVIL
A. Regulació i conceptes. Les parts. Pluralitat de parts. L’objecte del procés civil. Pluralitat d’objectes. Excepcions. Jurisdicció i competències. Els actes processals: temps, auxili judicial, llengua i intervenció d’intèrprets. Resolucions judicials. La terminació anormal del procés. Advocats i procuradors. Intervenció d’intèrprets. Còmput de terminis.
B. Classes de procediments: judici verbal, judici ordinari, judici monitori, procediments especials. La prova. La vista. Sentència i diligències finals. L’execució.
C. Recursos.
D. Costes.
E. Cooperació judicial internacional civil.
F. El procés monitori europeu i el de quantitat menor.

FONTS I TEXTOS PER A LA TRADUCCIÓ
A. La cerca de termes legals i dificultats de traducció en matèria legal.
B. Manuals en altres idiomes.
C. Editorials, revistes i associacions.
D. L’IATE i l’FMI.
E. El servidor de la UE (EUR-Lex, SCADPLUS, Atles Judicial Europeu en Matèria Civil, i Xarxa Judicial Europea Civil i Mercantil). El fons comunitari com a font de terminologia.
F. El TJUE.

Professor

Fernando A. Gascón Nasarre va néixer a Hamburg (Alemanya) i és llicenciat en dret per la Universitat de Saragossa i llicenciat en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra. Des de fa més de deu anys fa d’advocat a Saragossa, activitat principal que combina amb la de traductor i intèrpret jurat de l’alemany.

És membre actiu de l’Associació Hispano-Alemanya de Juristes i un dels socis fundadors de l’Associació Hispano-Austríaca de Juristes. Pel que fa a la vessant lingüística, és membre de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets Judicials i Jurats (APTIJ), en la qual exerceix el càrrec de vicepresident de la Secció de Jurats i en nom de la qual ha participat en el projecte comunitari EULITA.

Ha intervingut en diverses ocasions com a intèrpret en judicis o fent traduccions per a la policia, jutjats, advocats i particulars. És l’autor del blog El Gascón Jurado.

Inscripcions

Per inscriure-us a aquest curs, empleneu aquest formulari, feu el pagament i envieu el justificant juntament amb el formulari a cursos@aptij.es.

Les places són limitades i s’atribuiran per ordre d’inscripció (data de pagament). Un cop rebuda la documentació, se us confirmarà l’adjudicació de la plaça per correu electrònic.

Data límit d’inscripció i pagament: 5 d’octubre de 2014

Si el dia de l’activitat arribeu tard i trobeu tancada la porta de l’edifici, truqueu al mòbil de l’APTIC (només disponible per a activitats): 634 594 474.

Altres informacions

Contacte: totes les consultes relacionades amb aquest curs s’atendran exclusivament a través del correu electrònic cursos@aptij.es.

Es lliurarà un certificat acreditatiu d’assistència.

En cas que no s’assoleixi un nombre mínim d’alumnes, els organitzadors podran suspendre el curs, havent-ho notificat prèviament als afectats. De la mateixa manera, si per motius de força major no es pogués dur a terme el curs, es procediria a suspendre’l definitivament o a ajornar-lo. En aquests casos només procedirà la devolució de la quota d’inscripció, i no es podrà responsabilitzar els organitzadors de la resta de les despeses que puguin haver tingut els participants (desplaçament, allotjament, etc.).

En cas que algun dels inscrits no pugui participar en el curs per causes de força major, únicament es procedirà a la devolució de la matrícula del curs menys les despeses bancàries si en pot justificar la causa. En cap cas es considerarà la càrrega de treball com un motiu per a la devolució de l’import pagat.

Deixa un comentari