Taller de correcció literària I i II

Després de formar-nos en correcció de textos i d’acumular experiència, un bon dia ens passen un encàrrec de correcció literària i llavors ens assalten totes les inseguretats. De vegades tenim a les mans un premi literari, o l’última novel·la de l’autora que admirem, o un text d’algú que demostra un domini de la llengua excel·lent, i comencem a tenir dubtes sobre quin és el nostre paper i fins a quin punt podem intervenir o no en els textos. On acaba la normativa i comença l’estil de l’autor? A més, la nova gramàtica ha deixat els conceptes de correcte i incorrecte més oberts que mai, de manera que, cada vegada més, s’imposa sobre els textos una mirada oberta que tingui més en compte els registres i tota mena de variació que no pas la normativa entesa com un dogma. Aquest taller —dividit en dos blocs dedicats a la correcció d’originals en català i a la correcció de traduccions— pretén proporcionar les eines bàsiques per afrontar amb garanties, i sense pors, la correcció de textos literaris. 

A càrrec de Rudolf Ortega

Rudolf Ortega és corrector de textos literaris. Ha treballat com a assessor lingüístic en mitjans de comunicació diversos i actualment es dedica a la correcció del suplement Quadern del diari El País, on escriu la secció setmanal Brou de Llengua. És autor d’alguns llibres de divulgació del català, com ara Diccionari de futbolTinc un dubteTinc més dubtesLa dèria del català o En defensa de la llengua. Com a corrector literari es dedica sobretot a la narrativa i l’assaig per a editorials diverses.

Taller de correcció literària I

Correcció d’originals

En sabem prou, de llengua, però ens cau a les mans la correcció d’un original literari i no sabem què fer. Quins són els límits de la intervenció del corrector? Podem esmenar l’estil de l’autor? Què vol dir corregir segons el registre? Al llarg de quatre sessions fonamentalment pràctiques, veurem els problemes més freqüents a través de textos originals autèntics, a partir dels quals es tractaran els diferents tipus de variació textual que podem trobar i com hi hem d’intervenir. Així mateix, mirarem de trobar l’equilibri entre la correcció necessària, la intervenció argumentada i el suggeriment benintencionat.

El taller s’estructura en quatre sessions, la primera de les quals té una part més teòrica, d’introducció a tot el taller.

Taller de correcció literària II

Correcció de traduccions

Corregir un text literari fruit d’una traducció té aspectes propis respecte d’un text original, amb els seus avantatges i inconvenients: d’una banda, una traducció incorpora més possibles errors que un original (males traduccions, excessiva fidelitat a l’original, etc.), però de l’altra, també permet tenir una referència on agafar-se a l’hora d’intervenir en un text, ja que la possible esmena és menys arbitrària. Veurem també el paper del corrector no tant com algú que comprova si un text s’adequa a una normativa i un registre determinat, sinó també com el primer lector d’una traducció, i per tant com algú que pot alertar de si la traducció funciona o no. 

El taller s’estructura en quatre sessions, la primera de les quals té una part més teòrica, d’introducció a tot el taller.

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

Presencial: Aforament limitat a 15 places
Virtual: Aforament limitat a 85 places

IMPORTANT: Tant la modalitat presencial com la virtual donaran accés a la reemissió, que estarà disponible fins al 30 de juliol del 2022.

PREU SESSIÓ

Socis de l’APTIC: 25 
Estudiants de grau: 25  €

FITXarxa VérticeAETI o MET31,25 €
No socis: 42,50 €

PREU CONJUNT SESSIONS 1, 2, 3 i 4

Socis de l’APTIC: 85 €
Estudiants de grau: 85  €

FITXarxa VérticeAETI o MET106,25 €
No socis: 144,50 €

#APTIC_LiteràriaContinue ReadingTaller de correcció literària I i II

Taller de correcció literària I i II

Reserva't les dates; ben aviat obrirem inscripcions!

Després de formar-nos en correcció de textos i d’acumular experiència, un bon dia ens passen un encàrrec de correcció literària i llavors ens assalten totes les inseguretats. De vegades tenim a les mans un premi literari, o l’última novel·la de l’autora que admirem, o un text d’algú que demostra un domini de la llengua excel·lent, i comencem a tenir dubtes sobre quin és el nostre paper i fins a quin punt podem intervenir o no en els textos. On acaba la normativa i comença l’estil de l’autor? A més, la nova gramàtica ha deixat els conceptes de correcte i incorrecte més oberts que mai, de manera que, cada vegada més, s’imposa sobre els textos una mirada oberta que tingui més en compte els registres i tota mena de variació que no pas la normativa entesa com un dogma. Aquest taller —dividit en dos blocs dedicats a la correcció d’originals en català i a la correcció de traduccions— pretén proporcionar les eines bàsiques per afrontar amb garanties, i sense pors, la correcció de textos literaris. 

A càrrec de Rudolf Ortega

DATES I HORARI

Els dilluns de 18.00 a 20.00 h

Taller de correcció literària I: 
Originals en català

25 d’abril del 2022
2 de maig del 2022
9 de maig del 2022
16 de maig del 2022

Taller de correcció literària II:
Traduccions al català

23 de maig del 2022
30 de maig del 2022
13 de juny del 2022
20 de juny del 2022

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

Presencial: Aforament limitat a 15 places
Virtual: Aforament limitat a 85 places

IMPORTANT: Tant la modalitat presencial com la virtual donaran accés a la reemissió, que estarà disponible fins al 30 de juliol del 2022.

PREU 1 SESSIÓ

Socis de l’APTIC: 25 €
Estudiants de grau: 25  €
FIT, Xarxa Vértice, AETI o MET: 31,25 €
No socis: 42,50 €

PREU CONJUNT SESSIONS 1, 2, 3 i 4

Socis de l’APTIC: 85 €
Estudiants de grau: 85  €
FIT, Xarxa Vértice, AETI o MET: 106,25 €
No socis: 144,50 €
Continue ReadingTaller de correcció literària I i II

Comunicat sobre les «traduccions jurades IKEA»

Aquesta darrera setmana ha transcendit la notícia d’una empresa de traducció que presentava una plataforma a través de la qual els clients podien fer-se la seva pròpia traducció jurada, que seria validada i signada per un traductor jurat. S’oferia com un «IKEA de les traduccions» i explicava que «el traductor jurat validarà i verificarà la traducció del document mitjançant segell i signatura, i el client rebrà la traducció jurada en format digital». Destacava com a grans avantatges del servei que era més barat («meitat de preu») i instantani.

En relació amb això, volem recordar la normativa d’àmbit estatal, en concret l’Ordre AEC/2125/2014, de 6 de novembre, per la qual es dicten normes sobre els exàmens per a l’obtenció del títol de traductor intèrpret jurat (el destacat és nostre):

Artículo 8. Sello y certificación.

1. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello, cuando así les sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus actuaciones.
2. En el sello deberán figurar necesaria y exclusivamente, en castellano y sin adición de ninguna otra mención o símbolo, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
b) Idioma o idiomas para cuya traducción e interpretación ha sido habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) Número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
3. En todo caso, el contenido del sello deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo I.
4. Para certificar la exactitud de sus actuaciones, los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as deberán emplear la fórmula que se indica en el anexo II, en la que se hará constar el idioma del texto de origen, el idioma al que se ha efectuado la traducción, el lugar de realización de la misma y la fecha. La fórmula deberá ser necesariamente la que figura en dicho anexo; no obstante, junto a la misma podrá figurar su traducción al idioma de que se trate, siempre y cuando dicha traducción se ajuste literalmente a la original en español.
5. A efectos de la comprobación de la autenticidad del original a partir del cual se ha efectuado la traducción, deberá acompañarse copia del mismo, sellado y fechado en todas sus páginas.

L’APTIC representa gairebé 600 membres i lluita pel reconeixement professional del sector de la traducció, la interpretació i la correcció. Considerem que aquesta pràctica de l’«IKEA de les traduccions» precaritza el sector, no respecta l’ètica professional i tampoc garanteix la qualitat de les traduccions, que només pot quedar avalada per un traductor jurat acreditat que s’ocupi de tot el procés i hi dediqui el temps necessari.

Podeu descarregar el comunicat en aquest enllaç

Barcelona, 11 de novembre del 2021

Continue ReadingComunicat sobre les «traduccions jurades IKEA»