Taller: l’ús de les preposicions per i per a i dels verbs ser i estar en català

Data: dissabtes 12 i 19 de febrer de 2011, de 10 h a 14 h
Durada: 8 hores
Lloc: seu de l’APTIC
Preu:
Socis de l’APTIC: 80 €
Socis d’alguna de les associacions de la xarxa Asocesp*: 108 €
No socis: 148 €
Nombre de places: 30

Data límit d’inscripció i pagament: 10 de febrer de 2011
 

*La xarxa Asocesp està formada per les associacions següents: AATI, ACEtt, AGPI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATG, ATIJC, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo, la Xarxa.

 

Introducció

Aquest curs està orientat a formar professionals que es dediquin o es vulguin dedicar a l’assessorament lingüístic o a la traducció en llengua catalana. Molt útil també per a personal docent i en general per a tothom que vulgui aprofundir en l’ús de la llengua catalana, des de l’òptica de la redacció i de la revisió de textos —tenint en compte l’adequació gramatical i semàntica segons la situació comunicativa concreta—, en uns dels aspectes controvertits del codi normatiu del català i que encara no gaudeix d’un ús consensuat.

Temari

Dissabte 12 de febrer

 

1. Definició i característiques principals de les preposicions per i per a.

2. Presentació de la teoria de Fabra, aportacions complementàries i de la teoria

Coromines-Solà.

3. Tractament del concepte de correcció gramatical i semàntica (cohesió i coherència) en funció de la situació comunicativa concreta.

4. Aplicació d’aquestes preposicions des del punt de vista de la redacció i de la revisió de textos.

5. Anàlisi dels casos especialment controvertits.

6. Argumentació morfològica i sintàctica dels sintagmes preposicionals.

7. Comentari d’algunes diferències segons les varietats lingüístiques i funcionals.

8. Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.

 

Dissabte 19 de febrer

1. Definició i característiques principals dels verbs ser i estar.

2. Presentació de la «Proposta de mínims» de Joan Solà.

3. Tractament del concepte de correcció gramatical i semàntica (cohesió i coherència) en funció de la situació comunicativa concreta.

4. Aplicació d’aquests dos verbs des del punt de vista de la redacció i de la revisió de textos.

5. Anàlisi dels casos especialment controvertits.

6. Argumentació morfològica i sintàctica dels complements que depenen d’aquests verbs .

7. Comentari d’algunes diferències segons les varietats lingüístiques i funcionals.

8. Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.

 

Nota: És convenient que les persones que es vulguin inscriure a aquest curs tinguin

assolit el nivell superior de llengua catalana (D o equivalent).

Professora

Carme Font Pallarès és llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Imparteix cursos a l’AM Rosa Sensat, especialment adreçats a la formació contínua de professorat i d’assessores i assessors lingüístics, i a l’Administració pública, on generalment treballa amb llenguatges d’especialitat. Té una àmplia experiència en l’àmbit de l’assessoria lingüística, i ha participat en la redacció i revisió de material didàctic per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Actualment és assessora d’una empresa dedicada a la comunicació gràfica.

Com assistir-hi

Per preinscriure-us a aquest curs, empleneu aquest formulari i envieu-lo a activitats@aptic.cat

 

Ja podeu consultar el nou calendari d'activitats per al primer semestre del 2011.