Monogràfic de puntuació en català

Monogràfic de puntuació: usos de les cometes i els guions en les citacions textuals i diàlegs en català

Revisió d’alguns usos convencionals diferents segons les llengües

Dades del curs
Data: 1 i 15 de juny de 2013
Hora: 10:00 – 14:00 h
Lloc: seu de l'APTIC
Durada: 8 hores
Idioma del curs: català

Assistència presencial (no es podrà seguir en streaming)
Nombre de places: 30

Preu (assistents presencials, virtuals i reemissió)
Socis de l'APTIC: 80 €
Socis d'alguna de les associacions de la xarxa Vértice*: 100 €
No socis: 136 €

La data límit d'inscripció i pagament és el 29 de maig de 2013.

Introducció

Aquest curs està orientat a formar professionals que es dediquin o es vulguin dedicar a l’assessorament lingüístic: redacció, correcció i traducció en llengua catalana. Adreçat també a personal docent i en general a tothom que vulgui aprofundir en les convencions gràfiques; concretament en els usos de les cometes i guions en la puntuació de les citacions textuals i diàlegs en català, així com també en alguns usos convencionals diferents segons les llengües.

Programa

1.     Reconeixement dels diferents tipus de citacions textuals: separades del text, inserides, que inclouen una altra citació, que contenen supressions de text…

2.     Aprofundiment en els usos de les convencions gràfiques i especialment de les cometes en els diversos tipus de citacions textuals.

3.     Reconeixement dels diferents tipus de diàlegs: sense incís narratiu, amb incisos posposats, anteposats i interns concomitants.

4.     Aprofundiment en els usos de les convencions gràfiques i especialment dels guions en els diversos tipus de diàlegs amb incisos i sense.

5.     Aplicació pràctica, des del punt de vista de la redacció, revisió i traducció de textos, dels usos de les cometes i els guions en les citacions textuals i diàlegs en català.

6.     Revisió d’alguns usos convencionals distints segons les llengües.

7.     Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.

Professora

Carme Font Pallarès és llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Imparteix cursos a l’AM Rosa Sensat, especialment adreçats a la formació contínua de professorat i d’assessores i assessors lingüístics, i a l’Administració pública, on generalment treballa amb llenguatges d’especialitat. Té una àmplia experiència en l’àmbit de l’assessoria lingüística, i ha participat en la redacció i revisió de material didàctic per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Actualment és assessora d’una empresa dedicada a la comunicació gràfica.

Inscripcions

Per preinscriure’s en aquest curs, cal emplenar aquest formulari, realitzar el pagament i enviar el justificant juntament amb el formulari a activitats@aptic.cat.

Les places són limitades i s’atribuiran per ordre d’inscripció (data de pagament). Un cop rebudes la preinscripció i el pagament, us confirmarem l’adjudicació de la plaça per correu electrònic.

Data límit d’inscripció i pagament: 29 de maig de 2013.

*La xarxa Vértice està formada per les associacions següents: AATI, ACE Traductores, ACEC, AGPTI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo i XARXATIV.