Comunicat sobre l’ús de llengües oficials al Congrés dels Diputats

Comunicat de les associacions professionals de traducció, correcció i interpretació sotasignades que pertanyen a la Red Vértice.

Sobre la traducció i interpretació en organismes públics

Les últimes setmanes ha estat notícia la proposta de reforma del Reglament del Congrés dels Diputats —aprovada per la Mesa del Congrés el 13 de setembre— que té com a objectiu regular l’ús de les llengües oficials diferents de l’espanyol en tots els àmbits de la Cambra Baixa. Malgrat que aquest reglament no especifica les llengües que es poden fer servir en l’activitat parlamentària ni tampoc prohibeix expressament emprar el gallec, el basc o el català en els plens, a la pràctica se n’ha rebutjat l’ús diverses vegades.

COMUNICAT SENCER

Deixa un comentari