Licitació del servei d’interpretació al Senat

INFORMACIÓ URGENT SOBRE LA LICITACIÓ DEL SERVEI D’INTERPRETACIÓ AL SENAT

Benvolguts companys i companyes,

L’APTIC, en la línia d’altres associacions semblants (ESPaiic, AICE, AGPTI, EIZIE), vol comunicar als seus socis un nou cas de males pràctiques que precaritza el nostre sector, per tal que n’estiguem tots al corrent i puguem prendre decisions informades.

Com deveu saber, el Congrés ha engegat un servei d’interpretació simultània de les llengües cooficials per a plens i comissions, i un de traducció i transcripció per a tota la comunicació interna de la cambra baixa. Des que es va anunciar, s’ha comptat amb l’ajut dels intèrprets que ja treballaven al Senat per cobrir aquest servei en espera d’una licitació. Mentrestant, però, el Senat ha convocat una licitació sorpresa durant les vacances, després de 18 anys de comptar amb els mateixos intèrprets —seleccionats per examen i mèrits formatius—, per abaratir costos. És un cas més de la deriva que observem els darrers anys: les administracions rebaixen estàndards de qualitat i condicions laborals externalitzant serveis a preus irrisoris, lluny del capteniment exemplaritzant que s’hauria d’esperar dels organismes públics.

Els plecs de la licitació del Senat contenen clàusules abusives: no només no es demana cap mena de formació concreta en la matèria, sinó que les tarifes màximes indicades resulten inviables avui dia. Totes aquestes condicions, a més a més de l’exigència de compliment d’unes normatives internacionals molt allunyades de la nostra realitat laboral, fan que només hi puguin optar grans empreses que sovint paguen quantitats misèrrimes als professionals que contracten. Des de l’APTIC pensem que convé actuar amb molta cautela quan aquestes empreses ens ofereixen sumar-nos a una licitació, perquè sovint els nostres currículums engreixen les seves candidatures (sense que necessàriament després ens hagin de donar la feina a nosaltres) i, sense voler-ho, podem contribuir a ensorrar les condicions laborals que tant ens ha costat d’aconseguir. És el mateix camí que va seguir la interpretació judicial, que ja sabem on ens ha portat.

Els companys intèrprets afectats han iniciat una campanya a través d’associacions, entitats i mitjans de comunicació, i posant-se en contacte amb representants polítics, per mirar de revertir la situació i, sobretot, de conscienciar-nos com a professionals perquè no ens pleguem a propostes injustes, sinó que defensem sempre la professió, a fi que no hi sortim perdent tots. La Red Vértice, que agrupa les principals associacions del sector i de la qual l’APTIC forma part, està consensuant un comunicat i un seguit d’accions sobre aquest punt.

Per tot plegat, l’APTIC recomana als seus socis que no col·laborin en aquesta mena de concursos precaritzadors o, si més no, que ens informem amb tota claredat del que implica donar-hi el nostre vistiplau.

Si voleu tenir-ne informació més detallada, podeu posar-vos en contacte amb secretaria, que us remetrà els materials que els companys intèrprets estan elaborant. D’altra banda, si teniu informació addicional sobre aquest tema, us animem a compartir-la per poder debatre-la. Per part de l’APTIC, Maya Busqué (dins de Red Vértice), Neus González Francés i Yannick Garcia (intèrprets al Senat) estan participant en grups de treball relatius a accions de resposta, però tot soci que es vulgui afegir a col·laborar-hi serà benvingut.

Deixa un comentari