La importància d’aprendre a traduir

Tot i la tendència general a utilitzar la immersió lingüística a l’aula com a eina per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’autor d’aquest article defensa la importància d’aprendre a traduir com a destresa complementària de les capacitats de comprensió i d’expressió oral i escrita en la llengua adquirida.