Introducció a la correcció d’estil en castellà

 

Dades del curs
Data: 21 i 22 de novembre de 2014
Horari: divendres 21 de 16.00 a 20.00 h i dissabte 22 de 10.00 a 14.00 h
Lloc: seu de l’APTIC
Duració: 8 hores
Idioma: castellà

Assistència presencial
Nombre de places: 30.

Preu:
Socis de l’APTIC: 80 €
Socis d’alguna associació de la xarxa Vértice* o d’AETI: 100 €
No socis: 136 €

La data límit d’inscripció i de pagament és dimecres 19 de novembre.

Etiqueta
#APTIC_CORES

Introducció

Aquest curs està pensat per aprendre a «mirar» un text com ho fa un corrector d'estil (CE).

Reflexionarem sobre la correcció d'estil i abordarem alguns aspectes bàsics però crucials que ajudaran a entendre la tasca del CE, des de la teoria però també des de la pràctica.

Objectius del curs

Endinsar-nos al món de la correcció d'estil, tot distingint les tasques de corrector d'estil (CE) enfront d'altres tipus de correcció i analitzant les eines de què disposa el CE.

Metodologia

El curs combina la teoria amb exemples pràctics que ajuden a aprofundir en la tasca del CE.

Programa

1. Què és la correcció?

     1.1. Tipus de correcció

     1.2. Cas pràctic: fases en el procés d'edició

 

2. Corrector d'estil

2.1. Coneixements

2.2. Límits i nivells d'intervenció

2.3. Eines: diccionaris, gramàtiques, ortografies, manuals d'estil, normes ISO…

2.4. Correcció en paper, pantalla (Word, PDF, programes de maquetació)

2.5. Correctors automàtics

 

3. Comunicar amb un text

3.1. Estructura del text

3.2. Llegibilitat del text

 

4. Gramàtica

 

4.1. El substantiu

4.1.1. Gènere: ambigu, epicè, neutre, paraules que varien el significat segons el seu gènere

4.1.2. Nombre: formació de plurals, plurals irregulars, plurals absoluts, singulars absoluts

 

4.2. El pronom

4.2.1. Pronoms personals àtons, reflexius, relatius

4.2.2. El cas de «el mateix, la mateixa»

 

4.3.La preposició

4.3.1. Solecismes de règim

4.3.2. Locucions prepositives

4.3.3. Formes que s'han d'evitar

 

4.4. Incorreccions sintàctiques

4.4.1. Discordances entre nom i adjectiu

4.4.2. Discordances entre nom i determinant

4.4.3. Discordances entre subjecte i verb

4.4.4. Discordances entre pronom i el seu referent

4.4.5. Discordances en oracions impersonals

4.4.6. Anacoluts

 

4.5. L’adjectiu

4.5.1. Superlatiu

4.5.2. Règim

4.5.3. El·lipsi de l’adjectiu

 

4.6. L’article

4.6.1. Particularitats de l'article

4.6.2. El·lipsi de l'article

4.6.3. Contracció

 

     4.7. El verb

4.7.1. Infinitiu, participi, gerundi: formes no personals

4.7.2. Els modes verbals

4.7.3. Temps que presenten dificultats

4.7.4. Veu passiva

4.7.5. Perífrasis verbals

4.7.6. Verbs defectius

 

4.8. Calcs i barbarismes

4.8.1. Estrangerismes en general

4.8.2. Anglicismes, gal·licismes, catalanismes…

4.8.3. Arcaismes

4.8.4. Barbarismes

4.8.5. Neologismes

4.8.6. Llatinismes

4.8.7. Calcs sintàctics

4.8.8. Falsos amics

 

4.9. Redacció

4.9.1. Parònims

4.9.2. Pobresa lèxica

4.9.3. Adjectivació inexpressiva

4.9.4. Redundància

4.9.5. Hipèrbaton i ambigüitat

4.9.6. Concisió

4.9.7. Altres serveis del llenguatge: sigui vostè elegant, no pedant

 

5.  Pràctiques

5.1. Diferents tipus de textos

5.1.1. Textos literaris

         5.1.1.1. Figures literàries

       5.1.2. Textos d'empreses

       5.1.3. Textos periodístics

       5.1.4. Textos publicitaris, comercials

       5.1.5. Textos administratius, jurídics, legals

 

Ponents

Beatriz Benítez és llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Exerceix la seva professió com a traductora combinada amb la de correctora des de fa 10 anys. Nascuda a Anglaterra, de pares sevillans, viu a Barcelona, des d'on també participa en la junta directiva d'UniCo, la Unión de Correctores, com a vicepresidenta des del 2010.

Durant aquests anys ha treballat per a diferents empreses de serveis lingüístics i de traducció, així com per a editorials, i en textos de tota mena: de revista corporativa, llibres de divulgació, contes infantils, novel·la lleugera, llibres del món empresarial, catàlegs, guies turístiques, informes, memòries anuals… Els seus idiomes són anglès, portuguès, català i castellà.

www.beniteztraducciones.com

Amelia Padilla, llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Deusto (1980-1985), especialitat en Lingüística, arriba l'estudi de la llengua de forma natural: nascuda a Bèlgica, criada al País Basc i resident a Catalunya des de fa gairebé 30 anys. El bilingüisme i l'amor per la llengua són el seu destí.

Exerceix com a correctora (d'estil i ortotipogràfica) des de finals dels anys vuitanta, motiu pel qual ha viscut de primera mà l'evolució del sector: des de treballar amb el tipòmetre en mà, fins a les actuals eines que la tecnologia posa al seu abast (macros …).

Més informació a LinkedIn: http://linkd.in/Qh4gdf

Inscripcions

Per a inscriure-us a aquest curs, ompliu aquest formulari, realitzeu el pagament i envieu el justificant amb el formulari a activitats@aptic.cat.

Les places són limitades i s'atribuiran per ordre d'inscripció (data de pagament). Un cop rebuda la documentació, se us confirmarà l'adjudicació de la plaça per correu electrònic.

Data límit d'inscripció i pagament: dimecres 19 de novembre.

Si el dia de l'activitat arribeu tard i trobeu la porta de l'entrada tancada, truqueu al mòbil de l'APTIC (només disponible per a activitats): 634594474.

* La xarxa Vértice està formada per les següents associacions: AATI, ACE Traductores, ACEC, AGPTI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo y XARXATIV.

Deixa un comentari