Drets lingüístics

Unes noves mesures, presentades al 2009 per 13 Estats de l’UE, permetran als ciutadans europeus sotmesos a un procediment penal a un país europeu del qual no entenen el idioma beneficiar-se d’uns serveis d’interpretació i traducció durant tota la durada del procediment.

L’objectiu d’aquestes mesures és crear un marc normatiu europeu en aquest àmbit.

Els serveis d’interpretació i traducció haurien de ser facilitats a les persones implicades durant la instrucció, el interrogatori policial, la comunicació amb els advocats, la traducció de les peces principals de l’expedient, etc.

A més a més, una assistència adaptada hauria de ser facilitada a les persones amb dificultats d’expressió o d’audició.

En alguns casos, l’ús de medis tecnològics com el telèfon o Internet podran ser utilitzats per a agilitzar la comunicació.

Els serveis lingüístics seran facilitats per professionals acreditats a nivell nacional, i el seu cost anirà a càrrec de l’Estat membre on és realitzat el procediment penal en qüestió.

Podeu consultar l’article original aquí.

Deixa un comentari