Curs monogràfic sobre preposicions i locucions prepositives: elements clau per a la cohesió textual

Data: 6 i 13 de març de 2010
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: seu d’APTIC
Preu: socis d’APTIC, ASETRAD i MET: 88 €, no socis: 144 €
Nombre de places: 20
Data límit d’inscripció i pagament: 4 de març de 2010

 

Introducció

Aquest curs està orientat a formar professionals que es dediquin o es vulguin dedicar a l’assessorament lingüístic o a la traducció en llengua catalana. Molt útil també per a personal docent i en general per a tothom que vulgui aprofundir en l’ús de la llengua catalana, des de l’òptica de la redacció i de la revisió de textos -tenint en compte l’adequació gramatical, semàntica i estilística segons la situació comunicativa concreta-, en uns dels elements clau per a la cohesió textual.

Temari

1. Definició i característiques principals de les preposicions i les locucions prepositives.
2. Tipus de preposicions: àtones, tòniques, compostes i locucions prepositives.
3. Aplicació de les preposicions i locucions prepositives des del punt de vista de la redacció i de la revisió de textos.
4. Tractament del concepte de correcció gramatical, semàntica i estilística (cohesió, coherència, variació) en funció de la situació comunicativa concreta.
5. Anàlisi dels casos especialment controvertits.
6. Argumentació morfològica i sintàctica dels sintagmes preposicionals.
7. Comentari d’algunes diferències segons les varietats lingüístiques i funcionals.
8. Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.
Nota: És convenient que les persones que es vulguin inscriure a aquest curs tinguin assolit el nivell superior de llengua catalana (D o equivalent).

Professora

Carme Font Pallarès és llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Imparteix cursos a l’AM Rosa Sensat, especialment adreçats a la formació contínua de professorat i d’assessores i assessors lingüístics, i a l’Administració pública, on generalment treballa amb llenguatges d’especialitat. Té una àmplia experiència en l’àmbit de l’assessoria lingüística, i ha participat en la redacció i revisió de material didàctic per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Actualment és assessora d’una empresa dedicada a la comunicació gràfica.

Inscripcions

Per preinscriure-us a aquest curs, empleneu aquest formulari i envieu-lo a activitats@aptic.cat.

Ja podeu consultar el nou calendari d’activitats per al 2010.