Comunicat sobre les «traduccions jurades IKEA»

Aquesta darrera setmana ha transcendit la notícia d’una empresa de traducció que presentava una plataforma a través de la qual els clients podien fer-se la seva pròpia traducció jurada, que seria validada i signada per un traductor jurat. S’oferia com un «IKEA de les traduccions» i explicava que «el traductor jurat validarà i verificarà la traducció del document mitjançant segell i signatura, i el client rebrà la traducció jurada en format digital». Destacava com a grans avantatges del servei que era més barat («meitat de preu») i instantani.

En relació amb això, volem recordar la normativa d’àmbit estatal, en concret l’Ordre AEC/2125/2014, de 6 de novembre, per la qual es dicten normes sobre els exàmens per a l’obtenció del títol de traductor intèrpret jurat (el destacat és nostre):

Artículo 8. Sello y certificación.

1. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello, cuando así les sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus actuaciones.
2. En el sello deberán figurar necesaria y exclusivamente, en castellano y sin adición de ninguna otra mención o símbolo, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
b) Idioma o idiomas para cuya traducción e interpretación ha sido habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) Número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
3. En todo caso, el contenido del sello deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo I.
4. Para certificar la exactitud de sus actuaciones, los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as deberán emplear la fórmula que se indica en el anexo II, en la que se hará constar el idioma del texto de origen, el idioma al que se ha efectuado la traducción, el lugar de realización de la misma y la fecha. La fórmula deberá ser necesariamente la que figura en dicho anexo; no obstante, junto a la misma podrá figurar su traducción al idioma de que se trate, siempre y cuando dicha traducción se ajuste literalmente a la original en español.
5. A efectos de la comprobación de la autenticidad del original a partir del cual se ha efectuado la traducción, deberá acompañarse copia del mismo, sellado y fechado en todas sus páginas.

L’APTIC representa gairebé 600 membres i lluita pel reconeixement professional del sector de la traducció, la interpretació i la correcció. Considerem que aquesta pràctica de l’«IKEA de les traduccions» precaritza el sector, no respecta l’ètica professional i tampoc garanteix la qualitat de les traduccions, que només pot quedar avalada per un traductor jurat acreditat que s’ocupi de tot el procés i hi dediqui el temps necessari.

Podeu descarregar el comunicat en aquest enllaç

Barcelona, 11 de novembre del 2021

Continue ReadingComunicat sobre les «traduccions jurades IKEA»

Setmana del Llibre en Català 2021

Un any més, l’APTIC ha participat a la Setmana del Llibre en Català. Diumenge vam passar una agradable estona conversant amb Carlota Gurt i Palmira Feixas, que ens van parlar de la traducció de Sola, la primera novel·la de Carlota Gurt. Com ha anat la col·laboració? Com afecta el fet de ser traductor a l’ofici d’escriure? I al de corregir? Traduir no és també escriure? On posem el límit? 

Podeu accedir a les fotografies de l’esdeveniment en aquest enllaç. 


Continue ReadingSetmana del Llibre en Català 2021

Curs d’especialització sobre el sector alimentari

Traducció dels instruments més comuns de propietat intel·lectual per a la protecció d'aliments i esècies vegetals

Has pensat mai d’especialitzar-te en alguna cosa? Segurament et deus haver preguntat: En quin sector, sobre quin tema, què de què?

Doncs hem preparat un curs de traducció especialitzada en el sector de LA PROTECCIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS I VEGETALS

Per què? Doncs perquè es tracta d’un àmbit molt desconegut, però que dona moltes oportunitats al traductor, ja que el compliment de les nombroses exigències normatives en aquest àmbit sovint requereix la traducció obligatòria a la llengua nacional.

GATRO

Absorbir i digerir les lleis i normes abans que ens devorin

L’àmbit alimentari i vegetal és una font potencial d’encàrrecs per a traductors i intèrprets. Sense adonar-nos-en consumim diàriament productes que es regeixen per una sèrie de normes i lleis amagades en etiquetes, fitxes de productes, publicitat, campanyes promocionals, sense oblidar el sector de contractes, sol·licituds de registre, formularis d’importació o exportació i certificats. Per tant, per poder oferir una traducció especialitzada de qualitat, és essencial que el traductor especialitzat en el camp gastronòmic i alimentari adquireixi coneixements excel·lents de rerefons que li permetin bregar amb una gran quantitat de normes, regulacions i altres textos connexos.

El contingut del curs es reparteix en 3 sessions. Tot i que s’ha dissenyat per a les combinacions lingüístiques EN/FR > ES, la informació facilitada és bàsica i universal, per la qual cosa també poden participar-hi i treure’n profit els traductors amb una combinació lingüística diferent.

Si us inscriviu al conjunt de les 3 sessions podreu gaudir d’un 15 % de descompte!

Sessió 1: Indicacions geogràfiques i denominacions d’origen (OMPI)_7/10/2021
Sessió 2: Protecció de recursos genètics i del patrimoni biològic (OMPI, FAO)_4/11/2021
Sessió 3: Protecció de les varietats vegetals i l’obtenció d’aquestes varietats (UPOV)_16/12/2021

PREU SESSIÓ ÚNICA
Socis de l’APTIC: 25 €
Estudiants de grau: 25 €
FITXarxa VérticeAETI o MET: 31,25 €
No socis: 42,50 €

PREU CONJUNT DE SESSIONS 1, 2 i 3
Socis de l’APTIC: 65 €
Estudiants de grau: 65  €
FITXarxa VérticeAETI o MET: 80 €
No socis: 110 €

Les tres sessions es duran a terme en modalitat virtual de 18.00 a 20.30 h (reemissió disponible fins el dia 17/01/2022).

INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari

IDIOMA: Castellà

AFORAMENT LIMITAT: 85 places
Si no hi ha un mínim de persones perquè l’activitat sigui viable aquesta s’haurà de cancel·lar. 

ETIQUETA: #APTICALIMENT

Continue ReadingCurs d’especialització sobre el sector alimentari