Xerrada: El dardo en la Academia

Data: 14/12/2012
Hora: 19.00 – 21.00 h
Lloc: Nova seu de l’APTIC (C. Llull, 63, 2n 7a, Barcelona)
Idioma del curs: castellà

Nombre de places: L'activitat és gratuïta, però és imprescindible confirmar l’assistència abans del dia 11 de desembre a activitats@aptic.cat. Aforament limitat.

 

 

 

 

Introducció

Voleu descobrir les peculiaritats d’una institució normalitzadora semipública? Teniu curiositat per conèixer la imatge més fidedigna i completa possible del que representen les acadèmies de la llengua per al parlant comú, per als professionals dels mitjans escrits, per als lingüistes, terminòlegs, lexicògrafs i, sobretot, per als traductors?

Els autors de El dardo en la Academia ens revelaran històries, anècdotes i curiositats sobre la Real Academia Española i ens parlaran dels aspectes normatius, metodològics i ortogràfics amb un enfocament especial als traductors.

A continuació se celebrarà el tradicional sopar de Nadal de l’APTIC, que enguany tindrà lloc a la nostra nova seu. La xerrada és completament gratuïta, però si voleu apuntar-vos al sopar posterior (és una activitat independent), no oblideu enviar un missatge a part amb l’assumpte «Sopar de Nadal» a activitats@aptic.cat. Els socis hauran de fer una aportació de 10 euros per al sopar; els no socis, 15 euros.

Continguts

Silvia Senz Bueno
– Breu introducció a l'obra: història, anècdotes, autors, contingut, temes tractats i públic potencial.
– Aspectes interessants per als traductors.
– Els mites acadèmics sobre la llengua.
– Nocions sobre estandardització i models de llengua: el model acadèmic.
– Qualitat de la norma:

– Buits normatius.
– Rigor, transparència, coherència i representativitat de la norma.
– Vacil·lació del model normatiu, la base de selecció de la norma i l'estil prescriptiu.
– Alguns problemes de disponibilitat de la norma.

Montserrat Alberte Montserrat
– Problemes metodològics en els diccionaris acadèmics.
– Problemes ideològics en els diccionaris acadèmics.
– La identitat del DRAE: diccionari pancrònic o sincrònic, general o específic, normatiu o descriptiu, espanyol o panhispànic?
– Falsejament de la realitat lingüística: els «neologismes» acadèmics.
– Problemes dels corpus acadèmics.
– Usabilitat i disponibilitat dels recursos en línia de la RAE.
– Invasió d'espais normatius aliens: la terminologia, el SI i la RAE.

José Martínez de Sousa
– Invasió d'espais normatius aliens: errors d'ortografia bibliològica i tipogràfica en l'obra acadèmica.
– Contradiccions entre les obres acadèmiques.
– Problemes de la OLE2010.

Ponents

Montserrat Alberte (coeditora i coautora), José Martínez de Sousa (coautor) i Silvia Senz (coeditora i coautora).

Montserrat Alberte Montserrat és llicenciada en filologia hispànica per la Universitat de Barcelona i màster en lingüística computacional per la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Va col·laborar com a personal investigador en diversos projectes universitaris de lingüística computacional.

Com a lexicògrafa col·laboradora o principal, ha participat en l'elaboració (redacció, lematització, revisió, coordinació, compilació i actualització) de nombrosos diccionaris, tant monolingües com bilingües, entre els quals hi ha Diccionario General de la Lengua Española, Diccionarios Espasa español-francés/français-espagnol, Diccionario Longman poche français-espagnol/español-francés, Diccionarios Espasa español-portugués/português-espanhol, d'Espasa (2000-2001), i Grand Dictionnaire espagnol-français/français-espagnol, Diccionario de la lengua española (Primaria).

Treballa també com a editora, traductora i correctora d'obres de diferent gènere per a diverses editorials, així com de documents institucionals.

Ha codirigit i coeditat El dardo en la Academia juntament amb Silvia Senz, amb qui també administra el butlletí electrònic sobre llengua castellana i edició Infoeditexto (RedIris), i és cofundadora del bloc Addenda et Corrigenda.

José Martínez de Sousa és ortògraf, tipògraf, ortotipògraf, bibliòleg, lexicògraf, escriptor i conferenciant. Format en arts gràfiques a Sevilla i titulat com a caixista d'impremta, el 1955 es va orientar cap a la pràctica de la tipografia i l'edició.

Ha treballat als diaris Tele/Exprés i La Vanguardia i a les editorials Bruguera, Labor i Biblograf (avui Larousse Editorial), tots de Barcelona.

Ha estat president de l'Asociación Internacional de Bibliología (AIB) i actualment és president d'honor de l'Asociación Española de Bibliología (AEB).

Amb el Diccionario de tipografía y del libro, el 1974 va iniciar una trajectòria ininterrompuda com a autor que li ha valgut la consideració internacional com una de les màximes autoritats en bibliologia, tipografia, ortotipografia i ortografia de l'espanyol. Per haver esdevingut obres de referència per a l'estudi bibliològic i en guies bàsiques per a la tasca d'escriptors, redactors, traductors, editors, correctors, lexicògrafs i periodistes, entre els seus llibres destaquen Diccionario de bibliología y ciencias afines, Diccionario de redacción y estilo, Manual de edición y autoedición, Diccionario de lexicografía práctica, Diccionario de usos y dudas del español actual, Manual de estilo de la lengua española, Ortografía y ortotipografía del español actual, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas iManual básico de lexicografía,la seva darrera obra (2010). Amb més o menys reconeixement explícit, els criteris continguts en aquestes obres han estat adoptats amb posterioritat en llibres d'estil d'editorials, en diccionaris de dubtes i en les obres ortogràfiques de la Real Academia Española i l’Asociación de la Lengua Española. 

Silvia Senz Bueno és llicenciada en filologia hispànica per la Universitat de Barcelona i màster en edició per la Universitat de Barcelona – Fundació Bosch i Gimpera.

Des del 1990 ha treballat com a lectora, editora, coordinadora de producció, redactora, correctora i traductora literària d'obres de diferent tipus, a diverses i per a diverses editorials d'Espanya i Bèlgica. Des del 1997 exerceix també com a professora d'edició de textos, tipografia i estil editorial en postgraus de traducció (Universitat Pompeu Fabra) i d'edició (Universitat Oberta de Catalunya), en màsters d'edició (Universidad de Alcalá – IPECC i Idec – Universitat Pompeu Fabra) i en associacions de traductors de Catalunya (ATIC i APTIC). Des del 2007 és formadora de l’àrea d’estil editorial, correcció i edició de textos a Editrain – Gremi d’Editors de Catalunya.

És autora de Normas de presentación de originales para la edición (Gijón: Trea, 2001), del Libro de estilo de Edebé (no venal) i de diversos articles sobre edició, estil i correcció a les revistes Panace@, Páginas de Guarda i Español Actual.

Ha codirigit i coeditat El dardo en la Academia juntament amb Montserrat Alberte, amb qui també coadministra el butlletí electrònic sobre llengua castellana i edició Infoeditexto (RedIris). És fundadora i administradora de la llista sobre llengua catalana i edició Infoedicat, i fundadora (2005), editora i coautora del bloc Addenda et Corrigenda.

Inscripcions

Per preinscriure’s en aquest curs, cal emplenar aquest formulari, realitzar el pagament i enviar el justificant juntament amb el formulari a activitats@aptic.cat.

Les places són limitades i s’atribuiran per ordre d’inscripció (data de pagament). Un cop rebudes la preinscripció i el pagament, us confirmarem l’adjudicació de la plaça per correu electrònic.

Data límit d’inscripció i pagament: 11 de desembre.