Totes les ofertes i promocions d’aquesta pàgina són exclusives per als socis de l’APTIC (per gaudir-ne cal acreditar-ho amb el carnet o d’una altra manera).

Els socis de l’APTIC podeu gaudir d’ofertes en els àmbits següents:

Tot i que l’APTIC procura mantenir actualitzada la informació sobre promocions, no garanteix la inexistència d’errors en la publicació d’aquestes promocions. Si us plau, adreceu-vos a la Comissió de Promocions o Secretaria si hi detecteu cap errada. D’altra banda, l’APTIC no es fa responsable del producte o servei que doni l’empresa col·laboradora al soci que es beneficiï del descompte ofert, ni tampoc de les incidències relacionades directament o indirectament amb la prestació d’aquest servei.


ASTERISC LAB

Servei gratuït d’assessorament als associats per a consultes puntuals relacionades amb la Llei de Propietat Intel·lectual i la contractació de traducció. Aquesta consulta puntual no inclou la lectura, anàlisi o negociació d’un contracte ni consultes presencials. Les consultes es faran via correu electrònic, a no ser que AL consideri oportú resoldre la qüestió per via telefònica. Per regla general les respostes per part d’AL es realitzaran en un termini d’un o dos dies.

Casuístiques:
a. Consultes sobre la resolució de contractes
b. Consultes puntuals sobre clàusules concretes
c. Consultes entorn de situacions professionals proposades per tercers.

Podeu enviar les vostres consultes a aquesta adreça info@asteriscagents.com. Caldrà que us identifiqueu amb el vostre número de soci.
Si la consulta fos de més complexitat de les condicions establertes a l’acord, AL ofereix altres serveis al soci consultor amb un 20 % de descompte, que el soci és lliure d’acceptar o no.

A més, sota els títols Va de contractes i Va de Fires ASTERISC AGENTS presenta en exclusiva per als socis de l’APTIC dues series de píndoles que plantegen qüestions molt bàsiques, però que solem negligir, i ofereixen unes pautes d’actuació ben clares amb un llenguatge entenedor i desimbolt, així com recomanacions molt útils.

Píndola 1: Com pactar unes bones condicions contractuals per a una traducció?
Píndola 2: El contracte
Píndola 3: No facis l’estruç
Píndola 4: No ens hi farem mal, oi?
Píndola 5: Digui? Digui?
Píndola 6: Rebaixes? No, liquidacions (1)
Píndola 7: Rebaixes? No, liquidacions (2)
Píndola 8: La fira de Frankfurt o Frankfurter Buchmesse
Píndola 9: No, No és l’enemic!
Píndola 10: AU-TO-MÀ-TI-CA-MENT
Píndola 11: ORGANITZACIÓ
Píndola 12: De per vida?
Píndola 13: La fira de Londres
Píndola 14: També en format inexistent
Píndola 15: (quasi) Decàleg de com signar un contracte
Píndola 16: Atrevei-te i llegeix el contracte
Píndola 17: Contractació
Píndola 18: Contractació (2)
Píndola 19: Contractació (3)
Píndola 20: Buscant traduccions
Píndola 21: Traduint els Clàssics
Píndola 22: Els audiobooks, el nou format
Píndola 23: Decàleg (o quasi) de com signar un contracte
Píndola 24: La llei del llibre
Píndola 25: Un llibre, dues llengües, dos contractes?