Taller de fiscalitat

Dates: 18, 22 i 25 d'abril
Hora: 19 h – 21 h
Lloc: Seu de l'APTIC
Durada: 6 hores dividides en 3 sessions independents (2 hores per sessió)
Idioma del curs: català

Assistència presencial (NO es farà en streaming)
Nombre de places: 30

Preu
Les sessions del taller són independents. Els assistents podran assistir a una, a dues o a les tres sessions. A continuació s’indica el preu de cada sessió.

Socis de l'APTIC: 20 € cada sessió
Socis d'alguna de les associacions de la xarxa Vértice*: 27 € cada sessió
No socis: 37 € cada sessió

La data límit d'inscripció i pagament per a qualsevol de les sessions és el dia 12 d'abril. És molt important que indiqueu a quina o quines sessions voleu assistir per tal que us en reservem la plaça.

Introducció

Encara que faci temps que treballem per compte propi sovint ens sorgeixen dubtes relacionats amb qüestions fiscals i cada any hi ha novetats. Per això, a l’Aptic ja fa anys que oferim un curs d’aquesta mena. Aquesta vegada, a més, hem volgut oferir la possibilitat d’assistir a mòduls independents, dividits per temes i coneixements dels assistents.

La primera sessió està adreçada a aquells traductors i intèrprets novells que s’estiguin plantejant treballar per compte propi o que ja hi treballin i vulguin tenir una visió general de les obligacions fiscals a les quals estan sotmesos.

La segona sessió està adreçada als professionals ja establerts com a treballadors per compte propi que vulguin aclarir dubtes sobre aspectes més específics i conèixer amb més detall el funcionament dels diferents impostos.

Finalment, la tercera sessió està adreçada a tots els professionals, novells i amb experiència, que treballin per compte pròpia o en una empresa. S’abordaran aspectes laborals i el tractament dels impagats.

Continguts

Sessió 1 –  Introducció a la fiscalitat. Problemàtica concreta dels traductors.
Conceptes fonamentals.
Obligacions fiscals i llibres fiscals.
Declaracions fiscals (IVA, Renda de la Persones Físiques).
Treballador per compte propi – treballador per compte d'altri.
Règim Especial dels Treballadors Autònoms.
Cens del ROI.

Sessió 2 – Aspectes fiscals. Orientat a traductors i intèrprets en actiu.
Formes jurídiques  (Individual, S.L, S.A, Cooperativa) i diferents implicacions.
Tractament diferenciat de les despeses – compres. Amortitzacions.
Relació amb col·laboradors.
Impost d’Activitats Econòmiques.
Impost sobre el Valor Afegit  (IVA). La regla de la prorrata.
Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (entregues a compte i retencions).
Impost de la Renda sobre les Persones Físiques. Introducció a la Declaració anual.

Sessió 3 – Aspectes laborals. Orientat a professionals que cotitzen a la Seguretat Social (compte propi o d'altri).
Treballador per compte propi – treballador per compte d'altri.
Atur. Nous percentatges. Capitalització de l’atur.
Traductor per compte propi:  Obligacions – Altes – Cotitzacions – Prestacions – Jubilació (nova legislació a partir del 2013!).
Regulació del Règim d’Autònoms.
Tractament dels impagats.

Professor

El curs anirà a càrrec de l’Elias Muratet Casadevall, advocat adscrit a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, i en exercici des de 1980. A més és gestor administratiu des del 1981, especialitzat en la branca laboral i fiscal. Exerceix professionalment a Barcelona.

Inscripcions

Per preinscriure’s en aquest curs, cal emplenar aquest formulari indicant a quina o quines de les sessions vols:

Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3

Immediatament després, cal realitzar el pagament i enviar el justificant juntament amb el formulari a activitats@aptic.cat.

Les places són limitades i s’atribuiran per ordre d’inscripció (data de pagament). Un cop rebudes la preinscripció i el pagament, us confirmarem l’adjudicació de la plaça per correu electrònic.

La data límit d'inscripció i pagament per a qualsevol de les sessions és el dia 12 d'abril. És molt important que indiqueu a quina o quines sessions voleu assistir per tal que us en reservem la plaça.

*La xarxa Vértice està formada per les associacions següents: AATI, ACE Traductores, ACEC, AGPTI, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo i XARXATIV.

Deixa un comentari