Nova Junta Directiva de l’APTIC

Divendres passat, dia 11 de gener, es va ratificar per unanimitat en assemblea general la nova junta de l'APTIC, la qual està formada per Jose Luis Díez (president), Marta Morros (vicepresidenta), Juliette Lemerle (secretària), Asun Renau (tresorera), Aida Aragón (vocal), Lluis Cavallé (vocal), Maria Sintes (vocal) i Paola Tormo (vocal).