Curs de correcció tipogràfica

Data: divendres 14 d’octubre de 18 a 21h i dissabte 15 d’octubre de 9 a 14h
Durada: 8h
Lloc: Seu de l'Aptic
Nombre de places: 25
Idioma del curs: català

 

Data límit d’inscripció i de pagament: 12 d’octubre

Preu:

Socis de l’APTIC: 80 €

Socis d’alguna de les associacions de la xarxa Asocesp*: 108 €

No socis: 148 €

Introducció

Curs teòric i pràctic dirigit a traductors, revisors i tots els professionals que, amb independència del tipus de text amb què treballen, volen oferir als seus clients un text precís que respecti normes tipogràfiques adequades. Encara que el castellà sigui el punt de sortida de moltes reflexions, el curs està pensat per a què les nocions i les tècniques apreses es puguin aplicar a qualsevol idioma.

Temari

Primera sessió

1. DEFINICIÓ I DELIMITACIÓ DE LA CORRECCIÓ TIPOGRÀFICA

1.1. Què és i què no és

1.2. Quan s'aplica: fases, tipus i graus d'intervenció

1.3. Qui l'aplica: perfil del corrector tipogràfic

2. NORMATIVA ESPECÍFICA: TIPOGRAFIA I ORTOTIPOGRAFIA BÀSIQUES

2.1. Tipografia i cànon tipogràfic

2.2. Principis del cànon tipogràfic: llegibilitat, estètica, proporcionalitat i funcionalitat

2.3. Tipologia i tipometria

2.4. Composició i compaginació: de la pàgina a la publicació

2.5. Errades tipogràfiques

2.6. Ús de les variants de lletra

2.7. Separació i divisió de paraules

Segona sessió

3. PROCÉS, MÈTODE, TÈCNIQUES I RECURSOS

3.1. Tècnica, signes i marques de correcció tipogràfica

3.2. La correcció de primeres proves (galerades o pre-compaginades)

3.2.1. Objectius de la correcció de primeres

3.2.2. Mètode i tècniques de la correcció de primeres 

3.3. La correcció de segones proves (compaginades)

3.3.1. Objectius de la correcció de segones

3.3.2. Mètode i tècniques de la correcció de segones

3.4. La correcció de terceres proves (de comprovació)

3.4.1. Objectius de la correcció de terceres

3.4.2. Mètode i tècniques de la correcció de terceres 

3.5. Bibliografia i recursos per a la correcció tipogràfica en diverses llengües

4. TALLER PRÀCTIC

Professora

Silvia Senz Bueno és llicenciada en Filología Hispànica i màster en Formació Editorial. Combina la docència amb col×laboracions, tant en plantilla com en exclusiva a editorials, com a correctora, redactora i preparadora d’originals, editora i traductora.

Al mateix temps, cal destacar la seva feina com a fundadora i coadministradora dels butlletins Infoeditexto i Infoedicat, i la seva participació a les ciberbitàcoles Addenda et Corrigenda i Miradas sobre la Lengua.

 

Inscripcions

Per preinscriure’s a aquest curs cal emplenar aquest formulari i enviar-lo a activitats@aptic.cat.

*La xarxa Asocesp està formada per les associacions següents: AATI, ACEtt, AGPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATG, ATIJC, EIZIE, MET, TREMÉDICA, UniCo, la Xarxa