Crònica de la Míriam Freixas, xerrada de CEDRO

Seu de CEDRO a Barcelona
Pau Claris – Gran Via
*www.cedro.org*

CEDRO és una associació sense ànim de lucre que bàsicament es dedica a gestionar els drets d'autor patrimonials (és a dir, els drets merament econòmics) i no pas els drets morals. A més a més, defensa i promou l'ús legal d'obres amb drets d'autor (no tot és gratuït).

Els socis de CEDRO són autors, traductors i editors i l'Assemblea General d'Autors o Editors, formada per tots els socis de CEDRO es reuneix cada cert temps a la seu de Madrid per aprovar qualsevol mena d'actuació. Els socis poden delegar el seu vot si no s'hi poden traslladar.

La llei obliga que la gestió de la còpia privada sigui col·lectiva.

CEDRO té convenis de reciprocitat amb 30 entitats estrangeres (pràcticament totes les de la Unió Europea, i també de la resta del món). Disposa de més de 19 mil socis i d'aquests, 17 mil són autors i la resta son editorials. Cal destacar que hi és representat aproximadament el 95% del món editorial.

La funció principal de CEDRO són les llicències, que es concedeixen per tenir dret a fer còpies d'obres amb propietat intel·lectual. Però també destaca la remuneració per préstec (en el cas de les biblioteques, perquè l'usuari final no paga res, però les biblioteques sí). CEDRO reuneix tota la recaptació i després la reparteix entre els socis de la manera següent: el 45% va cap al sector editorial i el 55% restant als autors (d'aquest 55% es reparteix al 50% entre traductors i autors). En certs casos, hi ha altres parts implicades, com els autors d'un pròleg, il·lustradors, etc. I aquestes persones rebrien un percentatge inferior tenint en compte la seva participació a l'obra. No totes les obres reben el mateix import. Des de CEDRO es va acordar que hi ha una sèrie d'obres amb més probabilitat de ser reproduïdes (treballs tècnics, per exemple) i aquests reben un percentatge més alt de la recaptació.

CEDRO només es pot fer càrrec de certs aspectes dins els drets de propietat intel·lectual que són els que autoritza el govern (per exemple, reproducció il·lícita). Malgrat tot, vetlla pels seus socis i intenta assessorar/orientar en altres aspectes (com ara el plagi; no ho pot gestionar perquè no té autorització).

Abans, CEDRO oferia un nombre molt limitat de llicències (per reprografia, biblioteques). Però ara, ofereix llicències gairebé a mida tenint en compte les diferents necessitats (biblioteques, universitats, copisteries, …). Això sí, només es pot reproduir fins a un 10% de l'obra. Si algú necessita una llicència, la pot obtenir en un mateix dia.

Adherir-se a CEDRO és gratuït. L'únic requisit és que hi hagi com a mínim una obra sobre la qual tenim drets de propietat intel·lectual. Si és així, cal:

   Emplenar el contracte d'adhesió i signar-lo (es troba al web de CEDRO)
   Una fotocòpia del DNI
   La declaració de llibres amb el concepte d'autoria (el model també el    trobarem al web de CEDRO)

Una obra genera drets fins a 3 anys (si no hi ha una reimpressió, que aleshores s'ampliaran aquests drets 3 anys més). A més, l'associació a CEDRO té efectes retroactius. És a dir, si hem traduït un llibre que s'ha publicat l'any 2000, aquesta obra haurà generat drets patrimonials l'any 2000, 2001 i 2002 i, encara que ens afiliem l'any 2011, obtindrem els beneficis que es van calcular durant aquests tres anys. No obstant això, aquests drets caduquen i actualment vencen els drets generats durant 1995. Cada any, es calculen els drets generats de les obres en funció de la recaptació feta per CEDRO. L'any 2008, per exemple, va ser força positiva, però l'any passat va ser força baixa. En afiliar-nos ara, obtidrem els beneficis calculats per a l'any de publicació de l'obra i els 2 posteriors, no els de l'any d'afiliació.

Fins ara, CEDRO oferia tota una sèrie de beneficis als seus socis (subvencions, descomptes, etc.), però aquest any s'han suspés a causa de la baixa recaptació i per la manca de previsió de la recaptació d'aquest any, ja que estan pendents de l'aprovació de la nova llei. De tota manera, esperen poder tornar a oferir tota aquesta sèrie de beneficis properament.

Míriam Freixas Garcia
Sòcia núm. 631
Perfil al web de l'APTIC