Aquest domini és propietat de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, amb domicili a Barcelona (Espanya), c. Nàpols 216-218, escala esquerra, entresòl 1a, i amb NIF G-60797693, d’ara endavant anomenada «APTIC».

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, l’APTIC recomana a l’usuari que llegeixi atentament aquestes condicions cada vegada que accedeixi al lloc web. L’APTIC pot alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació o la configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals o particulars requerides per utilitzar-los.

RESPONSABILITAT I GARANTIA D’ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris poden accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta.

CONTINGUTS

L’APTIC es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que s’hi ofereixen, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de control o de manteniment, sigui per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir un caràcter temporal o definitiu; si és definitiu, aquesta circumstància es comunicarà als usuaris, que podrien perdre, si s’escau, la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, l’APTIC no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts que s’hi recullen. Per tant, l’usuari utilitzarà aquests continguts pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a l’APTIC en aquest sentit.

L’APTIC es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web i els enllaços o la informació que se n’obtenen, sense que calgui avís previ. Es prohibeix transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, així com virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de l’APTIC o de tercers. Igualment, l’APTIC no es fa responsable dels webs que no li són propis i als quals es pot accedir mitjançant enllaços (links), o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no propi és per voluntat i risc exclusius de l’usuari.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines i pantalles, de la informació que contenen, de la seva aparença i disseny i de la seva marca APTIC, així com els enllaços que s’estableixin des d’aquest mateix web a altres pàgines web de qualsevol societat esmentada anteriorment, són propietat exclusiva de l’APTIC, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i logotips que formen part d’aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut d’aquestes per part d’una persona diferent del seu titular legítim pot ser perseguit d’acord amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom qui accedeixi al web. Solament es permet baixar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web per a l’ús personal i privat. Es prohibeix reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia escrita del seu titular.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVADESA

A l’efecte d’allò que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pugueu facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades, del qual és responsable i titular l’APTIC, amb l’única finalitat de poder gestionar la vostra petició i enviar-vos informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del vostre interès. L’usuari, en cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis, pot manifestar que no vol rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que aquesta comunicació no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei.

En el cas de les comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o un mitjà equivalent, l’usuari ens dóna el seu consentiment exprés perquè enviem publicitat a través d’aquest mitjà. Així mateix, us informem que podeu exercir la revocació de la vostra autorització sense efectes retroactius mitjançant un escrit dirigit a l’adreça indicada més avall.
L’APTIC es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia i observant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes legalment.

Així mateix, us informem que podeu exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades i de revocació de la vostra autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats a la Llei i d’acord amb el procediment establert legalment, mitjançant un escrit dirigit a l’APTIC a l’adreça indicada anteriorment.